ČLÁNOK
Benzinol dosiahol v minulom roku zisk
2. júna 1997

Benzinol dosiahol v minulom roku čistý zisk 266,7 mil Sk, pričom celkový obrat spoločnosti presiahol 16,5 mld Sk. Koncom minulého roku bolo vo vlastníctve 201 čerpacích staníc, za vľaňajšok dosiahli investície výšku 326,7 mil Sk 51% akcií Benzinolu vlastní Slovnaft, 34% je v Slovenskej sporiteľni.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS