ČLÁNOK
Benzinol dosiahol v minulom roku zisk
2. júna 1997

Benzinol dosiahol v minulom roku čistý zisk 266,7 mil Sk, pričom celkový obrat spoločnosti presiahol 16,5 mld Sk. Koncom minulého roku bolo vo vlastníctve 201 čerpacích staníc, za vľaňajšok dosiahli investície výšku 326,7 mil Sk 51% akcií Benzinolu vlastní Slovnaft, 34% je v Slovenskej sporiteľni.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 12. 2022

USD 1,053 0,001
CZK 24,322 0,006
GBP 0,864 0,002
HUF 410,630 4,450
CAD 1,439 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS