ČLÁNOK
Banky v akcii – nové partnerstvo v programe
17. januára 2003

Slovenská sporiteľňa, a. s., a Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť (JA SR) podpísali memorandum o porozumení a spolupráci. Podpísaním memoranda Slovenská sporiteľňa a. s. nadobudla štatút generálneho partnera vzdelávacieho programu Banky v akcii pre rok 2003.

Slovenská sporiteľňa okrem finančných prostriedkov na realizáciu programu poskytne aj konzultantov, a tak ešte aktívnejšie prispeje ku kvalite vzdelávacieho programu. „Podporou vzdelávacieho programu Banky v akcii sa Slovenská sporiteľňa hlási k zodpovednosti za kvalitné vzdelanie mladej generácie,“ uviedla Mag. Regina Ovesny-Straka, generálna riaditeľka Slovenskej sporiteľne, a. s. „Na Slovensku žije množstvo talentovaných mladých ľudí, ktorí sa môžu stať nositeľmi budúcej prosperity celej krajiny. Tým, že podporujeme ich vzdelávanie chceme ako najväčšia slovenská banka prispieť k budúcemu úspechu Slovenska,“ doplnila R. Ovesny-Straka.

„Mladí ľudia získavajú dôležité skúsenosti, vďaka ktorým sa stávajú náročnými zákazníkmi, produktívnejšími zamestnancami a nakoniec aj zodpovednejšími členmi podnikateľského sektora,“ povedala Anna Sýkorová, generálna riaditeľka JA SR.

Ekonomický vzdelávací program Banky v akcii je v ponuke programov JA SR už šiesty rok. Vyučovací obsah programu je určený študentom 3. – 4. ročníka stredných škôl. Program je počítačovou simuláciou, v ktorej si dva až desať tímov konkuruje na finančnom trhu. Študenti majú možnosť nahliadnuť do sveta bankovníctva a vyskúšať si rozhodnutia o úrokových sadzbách krátkodobých a dlhodobých operáciách a investíciách do marketingu, výskumu a vývoja. Gréta Luticová, manažérka programu dodáva: „Simulácia Banky v akcii je netradičný, originálny program. Študentov učí robiť zodpovedné bankové rozhodnutia a vyskúšať si ich aj v praxi. Učiteľom ponúka praktickú pomôcku pri výučbe bankovníctva a ďalších ekonomických predmetov.“

Študenti rovnako ako učitelia majú k dispozícií špeciálne príručky, ktoré poskytujú dostatočnú teoretickú prípravu. Program možno využiť ako súčasť vyučovacích predmetov bankovníctva, aplikovanej ekonómie (programu JA SR) alebo iného ekonomického predmetu. Súčasťou programu je aj regionálna a celoslovenská súťaž.

Harmonogram programu Banky v akcii:

Január 2003 – Školenie nových učiteľov

30. 04. 2003 – Uzávierka prihlášok do súťaže

09. – 20. 06 2003 – Regionálne kolá súťaže

September 2003 – Celoslovenské finále

Informácia o realizátoroch projektu:

Slovenská sporiteľňa, a.s. (www.slsp.sk) je univerzálna banka, ktorá vykonáva všetky aktivity, typické pre moderné medzinárodné bankové inštitúcie. V súčasnosti poskytuje komplexné finančné služby viac ako dvom miliónom klientov, čo je dôkazom jej dominantnej pozície na slovenskom bankovom trhu. Má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, vkladov klientov a v počte vydaných bankových platobných kariet spoločností VISA i MasterCard Europe. Je aktívnym účastníkom slovenského peňažného a devízového trhu. Slovenská sporiteľňa sa stala v januári 2001 súčasťou Erste Bank Group – silnej medzinárodnej finančnej skupiny v strednej Európe. Spojením všetkého pozitívneho, s čím je banka spätá už desiatky rokov – dlhoročnej tradície, dôvery a spokojnosti klientov s tým, čo jej ponúka know-how a skúsenosti zahraničného majoritného vlastníka, sa vytvorili predpoklady dlhodobej prosperity a konkurencieschopnosti banky nielen na slovenskom, ale aj na európskom bankovom trhu.

Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť (www.jasr.sk) je licenčný partner Junior Achievement International. Ako vzdelávacia nezisková organizácia, realizuje na Slovensku programy už od jari roku 1992. Od svojho založenia je JA SR jednou z najrozvinutejších a najprofesionálnejších neziskových organizácii na Slovensku.

Poslaním organizácie je poskytovať mladým ľuďom na Slovensku bezplatné nadštandardné ekonomické vzdelávanie o podnikaní a ekonomike voľného trhu prostredníctvom dynamického partnerstva medzi podnikateľským sektorom a školami. Programy podporujú ekonomické a podnikateľské myslenie a ponúkajú preventívne riešenie pre zamestnanosť mládeže. Sú financované najmä významnými spoločnosťami súkromného sektora. Časť finančných prostriedkov pochádza z grantov medzinárodných a slovenských nadácií. Na konci školského roka 2002/03 dosiahne celkový počet absolventov za 9 rokov činností JA SR vo všetkých programoch a vo všetkých regiónov Slovenska 80.000.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS