ČLÁNOK
Banka mladých roku 2002
12. septembra 2002

Slovenská komora mladých zorganizovala v rámci svojej činnosti anketu medzi študentami stredných a vysokých škôl v SR o Banku mladých roku 2002. O výsledkoch nezávislej ankety informoval výkonný predseda Slovenskej komory mladých, Marián Meško. Na základe overených výsledkov titul Banka mladých roku 2002 získala Všeobecná úverová banka, a.s. V spolupráci so Svetovou komorou mladých udelili toto ocenenie na Slovensku po prvýkrát. Druhé miesto obsadila Slovenská sporiteľňa, a. s., a na treťom sa umiestnila Tatra banka, a. s.

Vzorku respondentov tvorili študenti 20 vysokých a 20 stredných škôl v rámci SR. Reprezentatívnu vzorku tvorilo spolu 1 400 študentov, a to 700 študentov stredných a 700 študentov vysokých škôl. Vek respondentov sa pohyboval v rozmedzí od 15 do 28 rokov a z každej školy vybrali 35 študentov. Respondenti mali možnosť vyjadriť sa k otázkam vo vzťahu mladí ľudia – banky pôsobiace v SR a ohodnotiť ich počtom bodov od 5 až po 1 bod. Matematickým súčtom bodov sa vyhodnotilo poradie a banke s najvyšším počtom bodov sa udelil titul Banka mladých roku 2002 v SR.

Cieľom ankety bolo zistiť nezávislý pohľad mladých ľudí na bankové spoločnosti, ktoré vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť na území SR. Ich pohľad sa skúmal prostredníctvom odpovedí na 6 anketových otázok. Študenti odpovedali na otázky, ktorá banka je najatraktívnejšia z pohľadu zamestnania, ktorá banka má najkvalitnejšie produkty pre mladých alebo do ktorej by bez obáv vložili všetky svoje úspory. Mali tiež možnosť vyjadriť sa, v ktorej banke majú vedený účet, ktorá banka je pre nich najdostupnejšia a má najlepší imidž.

Slovenská komora mladých je dobrovoľná, mládežnícka, nezisková organizácia, ktorá je súčasťou celosvetovej siete – Svetovej komory mladých so sídlom v U.S.A. Na Slovensku začala svoju činnosť pred šiestimi rokmi, ale oficiálne bola zaregistrovaná v roku 1998.

Všeobecná úverová banka, a.s., člen medzinárodnej finančnej skupiny IntesaBci, zaujíma popredné miesto na slovenskom finančnom trhu tak v oblasti aktívnych ako aj pasívnych obchodov. Ako prvá banka na Slovensku začala poskytovať produkty hypotekárneho bankovníctva, vrátane emisií hypotekárnych záložných listov. Banka takisto poskytuje široké portfólio produktov pre mladých ľudí. Od vedenia účtov pre mladých, cez študentské a mladomanželské spotrebné úvery, až po zvýhodnené hypotekárne úvery, ktorými vychádza v ústrety mladým ľuďom pri riešení svojej bytovej otázky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS