ČLÁNOK
Banka Haná Brno
16. júla 1997

Zahraničná pobočka a.s. Banka Haná Brno (BH) so sídlom v Nitre pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993. Pobočka BH evidovala k 31.12.1996 klasifikované úvery 80 mil., čo predstavovalo 1,6% z hodnoty aktív. »Zahraničná pobočka Banky Haná, a.s., Brno (BH) so sídlom v Nitre pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993. Za toto obdobie sa plne etablovala na trhu a jej bilančná suma vzrástla k 31.12.1996 v porovnaní s rokom 1993 takmer štvornásobne, primárne vklady za to isté obdobie vzrástli 5,4-násobne a úvery klientov vzrástli 2,4- násobne. Bilančná suma zahraničnej pobočky dosiahla k 31.12.1996 hodnotu 5,1 mld Sk a v porovnaní so stavom k 31.12.1995 vzrástla približne o 1 mld Sk. Počet účtov k 31.12.1996 bol 13.378, čo je za kalendárny rok 1996 zvýšenie o 2571 účtov. Primárne zdroje banky k 31.12.1996 tvorili 3,85 mld Sk a vzrástli v porovnaní s minulým rokom o 363 mil. Sk. Stav úverov klientov bol 2,52 mld Sk, z toho strednodobých úverov 413 mil. Sk. Pobočka BH evidovala k 31.12.1996 klasifikované úvery 80 mil., čo predstavovalo 1,6% hodnoty aktív.«


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2022

USD 1,038 0,004
CZK 24,367 0,025
GBP 0,859 0,000
HUF 411,330 2,000
CAD 1,386 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS