ČLÁNOK
Banka Creditanstalt Bratislava dosiahla ku koncu prvého polroku tohto roku bilančnú sumu 10,6 mld Sk.
24. júla 1997

Oproti rovnakému obdobiu minulého roku to predstavuje rast o vyše 100%. »Zavedenie nového produktu – vkladnej knižky – priniesol so sebou 62% zvýšenie záväzkov voči klientom. Dosiahli výšku 3,2 mld Sk. Zisk banky po zdanení predstavuje za prvý polrok 115 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS