ČLÁNOK
Banka Creditanstalt Bratislava dosiahla ku koncu prvého polroku tohto roku bilančnú sumu 10,6 mld Sk.
24. júla 1997

Oproti rovnakému obdobiu minulého roku to predstavuje rast o vyše 100%. »Zavedenie nového produktu – vkladnej knižky – priniesol so sebou 62% zvýšenie záväzkov voči klientom. Dosiahli výšku 3,2 mld Sk. Zisk banky po zdanení predstavuje za prvý polrok 115 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2022

USD 1,038 0,004
CZK 24,367 0,025
GBP 0,859 0,000
HUF 411,330 2,000
CAD 1,386 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS