ČLÁNOK
Anglian Water má záujem o vstup na slovenský vodárenský trh
9. júla 2002

Záujem o vstup na slovenský vodohospodársky trh prejavila spoločnosť Anglian Water. Snahou tohto zahraničného investora je podieľať sa na rekonštrukcii našich vodární a kanalizácií a zlepšovať tak kvalitu životného prostredia. Nový zákon o vode č. 184/2002 Z. z. sprísňuje ochranu vody a vodných ekosystémov. Investície spoločnosti Anglian Water by mohli pomôcť k tomu, aby Slovensko splnilo smernice EÚ v tejto oblasti.

Anglian Water je lídrom v oblasti vodárenstva a spracovania odpadových vôd vo Veľkej Británii. Poskytuje komplexné vodohospodárske služby pre 16 miliónov ľudí po celom svete. Má viac než 4000 prevádzkových jednotiek v šesťdesiatich krajinách sveta. Skupina má 13 000 zamestnancov s centrálou vo Veľkej Británii a regionálnymi zastúpeniami v strednej Európe, Latinskej Amerike, Číne a juhovýchodnej Ázii.

Od roku 1994 pôsobí spoločnosť Anglian Water tiež v Českej republike, kde je druhým najväčším investorom v oblasti vodohospodárstva a zamestnáva 2300 ľudí. Vlastní majoritné podiely v troch spoločnostiach: Vodovody a kanalizácie Južné Čechy, a. s., Severomoravské vodovody a kanalizácie Ostrava, a. s., a Vodovody a kanalizácie Beroun, a. s. V Prahe sídli stredoeurópska centrála spoločnosti, ktorej úlohou je koordinovať aktivity spoločnosti v stredo – a východoeurópskom regióne.

Ako prvá spoločnosť zaoberajúca sa verejno-prospešnými službami získala medzinárodná divízia koncernu Anglian Water International pri príležitosti narodením anglickej kráľovnej Cenu kráľovnej za podnikateľské aktivity (Queen’s Award for Enterprise) v oblasti „Medzinárodná obchodná činnosť roku 2002“ (International Trade 2002).

Cena kráľovnej je najprestížnejším ohodnotením v oblasti obchodu vo Veľkej Británii. Kráľovná takto vyjadruje uznanie stratégii spoločnosti, jej rastu a zodpovednosti, ktorú celá korporácia počas posledných troch rokov preukazovala – vrátane stratégií, manažmentu, technickej podpory, riadenia zmien, finančnej kontroly i udržateľného rozvoja.

Mimo základných oblastí podnikania, tj. vodárenstva, chce byť spoločnosť Anglian Water dlhodobým partnerom miest a obcí. Preto vyvíja rôzne aktivity, ktorými podporuje vedu a výskum, vzdelávanie, kultúru a šport. Anglian Water sa zameriava na podporu humanitárnych projektov, predovšetkým realizuje deské linky bezpečia a krízové centrá.

Ako zahraničný investor má ambíciu tieto služby rozvíjať aj na Slovensku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS