ČLÁNOK


,

Andritz (ANDR)
17. decembra 2001

Andritz Group je technologická spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou, ktorá bola založená v rakúskom Grazi. Jej hlavnou náplňou je vývoj vysokotechnických výrobných systémov, vypracovávanie priemyselných riešení pre výrobu a spracovanie rozličných štandardných a vysokošpecializovaných produktov. Väčšina trhu Andritz Group sa sústreďuje v Európe a Severnej Amerike, odhadom približne 40% a 38% z celkového predaja. Ázii pripadá 21% a iným kontinentom 1%.

Spoločnosť má 17 výrobných zariadení, pričom najdôležitejšie z nich sa nachádzajú v Rakúsku, Fínsku, Nemecku, USA a Dánsku. Spoločnosti tiež pripadá viac ako 35 pridružených a distribučných firiem na celom svete. K 30.6.2001 Andritz Group zamestnával približne 4.500 ľudí. Obchodné aktivity spoločnosti sa sústreďujú do štyroch hlavných oblastí: výroba a spracovanie papiera, válcovne plechu, environmentálne technológie a potravinové technológie

Environmentálne technológie predstavujú v priemere asi 10-12% z celkového predaja. Obchodná činnosť tejto divízie spočíva vo vývoji, výrobe a distribúcii systémov, ktoré slúžia na čistenie odpadových vôd, kalov a priemyselných nečistôt. Produktové portfólio tejto oblasti sa skladá zo zariadení umožňujúcich odvodňovanie a sušenie odpadov, ktoré vznikajú pri mestských a priemyselných procesoch. Ďalej do neho spadajú mechanizmy a komponenty ako sú mriežky a filtre, ktoré slúžia na mechanické čistenie odpadovej vody. Lídrom medzi filtrami je Aqua-Guard, ktorý sa ľahko inštaluje do všetkých typov kanálov. Prietoková kapacita závisí od šírky a plochy filtra, veľkosti pórov a hladiny vody v kanáli. O kvalitách tohoto systému svedčí aj počet predaných kusov, ktorý od roku 1980 dosiahol 5000. V oblasti priemyselnej výroby Andritz dodáva filtračné systémy pre čistenie uhlia a rudy a pásové filtre a odstredivky pre farbiarsky priemysel.

Korene rakúskej spoločnosti Andritz siahajú až do roku 1852. Signifikantný rozvoj však nastal až v poslednom období, najmä v roku 2000, ktorý bol pre Andritz prelomovým z viacerých dôvodov. V tomto roku totiž došlo ku kúpe 50% balíka akcií fínskeho podniku Ahlstrom Machinery Group (mometálne je Ahlstrom plne integrovanou súčasťou Andritz Group) a k prevzatiu anglickej UMT (Universal Milling Technology), čím si Andritz výrazne posilnila svoju trhovú pozíciu. Druhým strategickým ťahom bolo rozhodnutie o vstupe na Viedenskú burzu. Tento zámer sa podarilo zrealizovať 25. júna 2001, kedy boli akcie Andritz Group po prvý krát kótované na Viedenskej burze pri uvádzacej cene 21 EUR. Dnes sa ich cena pohybuje okolo 21,50 EUR. Rekordnú úroveň dosiahla koncom augusta, kedy sa akcie Andritzu obchodovali za 23,5 EUR. Hovoríme tu o celosvetovo pôsobiacej spoločnosti, keďže okrem domovského Rakúska disponuje filiálkami v Nemecku, Fínsku, Dánsku, Francúzsku, USA, Kanade, Číne a pod. Zaujímavosť tejto spoločnosti podčiarkujú i dosahované hospodárske výsledky. V doteraz najúspešnejšom roku 2000 dosiahla tržby v objeme 936,8 mil. EUR, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom rast o 42,9%. EBITDA skončila na úrovni 62,9 mil. EUR a čistý zisk 17,8 mil. EUR. Z geografického hľadiska takmer polovica tržieb bola realizovaná v Európe, asi 30% v Severnej Amerike a zvyšok v Ázii a Latinskej Amerike. Do vývoja nových technológií spoločnosť preinvestovala 18 mil. EUR. Ešte väčší optimizmus vlievajú nedávno zverejnené výsledky trištvrteročného hospodárenia. Čistý zisk vyletel o 143,9% na 43,8 mil. EUR pri raste tržieb o 23,6 na 936 mil. EUR (čo je úroveň celého predchádzajúceho roku). V Andritz Group doteraz našlo prácu 4585 ľudí. Vrcholní predstavitelia manažmentu sa netaja snahami o ešte väčšiu penetráciu na ázijský – hlavne čínsky, a latinsko-americký trh, ktoré sa z globálneho hľadiska javia ako najperspektívnejšie. Po nedávnom vstupe Číny do WTO ide o celkom reálne ciele.

Autori sú analytikmi spoločnosti P67 value, s.r.o., Bratislava, ktorá patrí do skupiny Penta Holding.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS