ČLÁNOK
Aktuálna informácia o postupoch pri dokončení fúzie HP a Compaq
4. apríla 2002

Ukončenie fúzie

Ešte predtým, ako začne nová spoločnosť HP po právnej stránke vykonávať svoju činnosť, nám zostáva vykonať dva základné procedurálne kroky. Prvým krokom je oficiálne potvrdenie hlasovania akcionárov HP. V súčasnosti je vám už pravdepodobne známe, že tento proces môže trvať aj niekoľko týždňov. Zatiaľ čo teda čakáme na konečnú správu o tom, ako hlasovali jednotliví akcionári spoločnosti HP, ostávame si aj naďalej istí – na základe predbežnej analýzy vykonanej splnomocneným zástupcom spoločnosti HP pre sčítavanie hlasov – že sa nám podarilo zabezpečiť súhlas akcionárov spoločnosti HP s navrhovanou fúziou.

Druhým krokom pre ukončenie fúzie, potom ako bude hlasovanie akcionárov oficiálne potvrdené, bude dokončenie nevyhnutných právnych krokov. Odštartovať činnosť novej spoločnosti HP bude možné až keď sa tak stane. Avšak činnosť novej spoločnosti nemusíme nevyhnutne začať už v samotný deň právoplatného dátumu ukončenia fúzie. Nový tím manažérov bude potrebovať ešte niekoľko dní, kým sa mu podarí previesť prevádzkové plány od tzv. „čistých tímov“ k ich príslušným pracovníkom a vedúcim, ktorí budú zodpovední za jednotlivé produktové rady. Cieľom nášho plánu je minimalizovať časovú medzeru medzi právoplatným ukončením fúzie a začatím prevádzky novej spoločnosti HP.

Vývoj v rámci plánovania integrácie

Zatiaľ čo teda čakáme na oficiálne potvrdenie hlasovania, aj naďalej pokračujeme s našimi aktivitami plánovania integrácie. Štvorfázový proces plánovania integrácie sa nám už takmer podarilo dokončiť. Jedným z našich hlavných cieľov od začiatku tohto procesu je zabezpečenie, aby bola nová spoločnosť pripravená otvoriť svoje dvere a hladko pristáť v časovom rámci apríl – máj. K dosiahnutiu tohto cieľa aj naďalej úspešne smerujeme.

Vyše 1 200 zamestnancov spoločností HP a Compaq patria v súčasnosti medzi členov tzv. „čistých tímov“ a venujú sa naplno plánovaniu integrácie. Minulú jeseň sme začínali s oveľa menším tímom, pretože sme chceli, aby sa čo najväčší počet zamestnancov primárne zameriaval na služby zákazníkom a na plnenie každodenných obchodných povinností. Ako sa však čoraz viac blížime k začiatku činnosti novej spoločnosti, očakávame príchod ďalších odborných pracovníkov z oblasti obchodu, technickej podpory a zo samotných regiónov.

Záver

Až do právoplatného ukončenia fúzie a oficiálneho začiatku činnosti novej spoločnosti HP zákony vyžadujú, aby spoločnosti Compaq a HP vyvíjali svoju činnosť ako navzájom si konkurujúce spoločnosti. Kým sa tak stane, zamestnanci, ktorí nepracujú v čistých tímoch, by sa nemali angažovať s ich náprotivkami v druhej spoločnosti, pokiaľ im to nebude výslovne nariadené.

Dátum oficiálneho začiatku činnosti novej spoločnosti bude oznámený čo najskôr, a to v závislosti od prebiehajúceho oficiálneho potvrdzovania výsledkov hlasovania.

Nie je realistické očakávať, že v deň začiatku činnosti novej spoločnosti bude dokončené a oznámené každé rozhodnutie týkajúce sa novej organizácie. Najvyššiu prioritu budú mať také rozhodnutia, ktoré maximalizujú kontinuitu a minimalizujú prestávky v poskytovaní služieb našimi organizáciami, ktoré prichádzajú do priameho styku so zákazníkmi.

Našim zámerom je oznámiť rozhodnutia týkajúce sa výberu zamestnancov a zníženia ich počtu čo najskôr, ako to len bude možné. Avšak tieto rozhodnutia a oznámenia budú vykonávané na základe stratégií a operačných plánov každého jedného podniku a budú zavádzané v súlade s príslušnými národnými a miestnymi zákonmi.

Úspešné zlúčenie našich dvoch skvelých spoločností je neuveriteľnou výzvou. Avšak predstavuje aj nebývalú príležitosť na vytvorenie silnej konkurencieschopnej spoločnosti, príležitosť pre zrýchlenie rastu a zvýšenie nášho vedúceho postavenia v rámci priemyslu.

O spoločnosti Hewlett-Packard

Hewlett-Packard Company – špičkový celosvetový poskytovateľ výpočtových a modelových riešení a služieb – sprístupňuje moderné technológie a ich výhody všetkým, podnikom i jednotlivcom. Vo fiškálnom roku 2001 spoločnosť HP dosiahla celkový príjem 45,2 miliardy USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS