ČLÁNOK
Aktíva v podielových fondoch Tatra Asset Managementu presiahli 5 mld. Sk
10. januára 2003

Správcovská spoločnosť Tatra Asset Management (TAM) vydala v roku 2002 svojim klientom podielové listy v celkovom objeme 3.4 mld. Sk, čo je v medziročnom porovnaní viac ako dvojnásobok. Zatiaľ čo v minulých rokoch sa záujem klientov sústredil predovšetkým na dlhopisové fondy, v uplynulom roku boli hlavným predmetom záujmu klientov najmä investície do peňažných fondov. Celkový objem investícií do TAM Korunového peňažného fondu a TAM Korunového peňažného dividendového fondu predstavoval 50% z celkového objemu investícií do podielových fondov TAM. Zvyšnú časť tvorili investície do dlhopisových (34%), zmiešaných (8%) a akciových fondov (8%).

V septembri 2001 uviedla spoločnosť TAM v spolupráci so svojou materskou spoločnosťou -Tatra bankou na trh nový produkt – Investičné balíky, do ktorých klienti do konca roka 2002 investovali takmer 250 mil. Sk. V novembri 2001, Tatra Asset Management, ako prvá správcovská spoločnosť na Slovensku, otvorila dividendový peňažný fond, do ktorého klienti v priebehu nasledujúcich 2 mesiacov investovali viac ako 600 mil. Sk.

Celkové aktíva v podielových fondoch TAM tak v uplynulom roku vzrástli z 2.9 mld. Sk na 5.1 mld. Sk, vďaka čomu si Tatra Asset Management výrazne posilnil pozíciu lídra medzi slovenskými správcovskými spoločnosťami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS