ČLÁNOK
Ako je to s rezervami poisťovní
12. júla 2001

Internetové finančné noviny FINI uverejnili 10. 7. 2001 článok Rezervy poisťovní v minulom roku vzrástli o 12,34%. Išlo o správu agentúry SITA. Riaditeľka odboru poisťovníctva Úradu pre finančný trh SR Mgr. Júlia Šteflíková upozormnila na nepresné informácie, ktoré článok obsahoval.

Zdrojom pre správu bola Analýza aktuálneho stavu poisťovníctva v Slovenskej republike, ktorý je t.č. zaradený do programu zasadania vlády SR a je k dispozícii na webovej stránke Úradu vlády.

„Komerčné poisťovne umiestnili z celkových rezerv viac ako 72,5 % do štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok. Zhruba 11,21 % držali poisťovne na bankových účtoch a 15,3 % v zahraničných cenných papieroch. Takmer 0,9 % tvorili akcie domácich subjektov a podielové listy,“ uvádzalo sa v pôvodnom znení správy.

Táto informácia vychádza z tabuľky číslo 23 a z grafu číslo 10 Analýzy. Z názvu tabuľky a rovnako aj z názvu grafu jednoznačne vyplýva, že sa jedná len o štruktúru umiestnenia prostriedkov rezervy na krytie záväzkov z finančného umiestnenia v mene poistených k 31. 12. 2000, tvorenej podľa § 7 Vyhlášky č. 136/1996 Z.z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) a nie o umiestnenie prostriedkov všetkých rezerv. (Táto rezerva tvorí 2,9 % všetkých rezerv a podľa § 9 ods. 3 vyhlášky sa na túto rezervu nevzťahuje spôsob umiestnenia rezerv vymedzený v § 9 ods. 1 a 2.)

Informácie o umiestnení prostriedkov všetkých rezerv obsahuje tabuľka číslo 22 a prílohy číslo 18 a 19.

Z nepresne uvedenej informácie môže vzniknúť dojem, že poisťovne vo všeobecnosti nedodržujú § 13 ods. 4 zákona č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov a § 9 vyhlášky, čo prirodzene nie je pravda.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS