ČLÁNOK
Ako ďaleko je vyrovnaný rozpočet?
19. marca 2014

Vlády sa snažia tento cieľ dosiahnuť na jednej strane nízkym aktuálnym deficitom a dlhom a na strane druhej reformami v oblastiach citlivých na starnutie populácie (najmä penzie a zdravotníctvo). Sledujúc podobné ciele, približne vyrovnané hospodárenie sa vyžaduje od krajín aj v rámci Paktu stability a rastu a Fiškálneho kompaktu. Lenže nie je jednoduché povedať, čo presne znamená približne vyrovnané hospodárenie. Na tieto účely sa zadefinoval v európskej legislatíve tzv. štrukturálny deficit, ktorý očisťuje Eurostatom zverejnené čísla o vplyv hospodárskeho cyklu a o jednorazové a dočasné opatrenia. Takto skonštruovaný indikátor totiž lepšie zachytáva strednodobé trendy vo verejných financiách. V nadväznosti na štúdiu ohľadom odhadu potenciálu slovenskej ekonomiky1 , na webovej stránke RRZ2 bola zverejnená publikácia, ktorá vyčísluje štrukturálne saldo v slovenských podmienkach. Výsledkom je, že v roku 2012 bolo Slovensko vzdialené od približne vyrovnaného stavu ešte o zhruba 4% z HDP. Opatrenia implementované v roku 2013 síce pravdepodobne „odkrojili“ z tejto sumy3 , avšak dosiahnutie cieľa v roku 2017 (štrukturálny deficit do
0,5% z HDP) bude ešte veľmi náročné.

Autor: Mária Marčanová, Ľudovít Ódor

celý komentár


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS