ČLÁNOK
A.s. Cestné stavby (CS) Kočice dosiahli za 1. polrok 1997 zisk
11. augusta 1997

Minuloročný polrok zisk predstavoval zhruba 0,5 mil Sk. Pre rozvoj spoločnosti bol podľa neho dôležitý úspech pri získavaní lukratívnych objednávok v druhej polovici r. 1996, keď sa CS, a.s., spolu s Hydrostavom, a.s., Bratislava začali podieľať na výstavbe diaľničného úseku Hybe – Važec, stali sa subdodávateľom Inžinierskych stavieb, a.s., Košice pri budovaní diaľničného obchvatu Široké pod Braniskom a ako partner Železníc SR sa podieľali na stavbe terminálu Dobrá pri Čiernej nad Tisou. V súčasnosti sú CS, a.s., vyšším dodávateľom diaľničného obchvatu Košíc na Červenom raku. V t.r. chce firma preinvestovať celkovo 80. mil. Sk, pričom stavebné investície by mali podľa J. Lucu predstavovať zhruba 20 mil. Sk a na rozšírenie strojového parku, nákup odsávacích zariadení a obaľovacích súprav, rekonštrukciu kameňolomov, ochranu ovzdušia a proti prieniku ropných látok do podložia plánuje vynaložiť 60 mil. Sk. Polročné investície za t.r. dosiahli 40 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS