ČLÁNOK
56,4% plnenie plánovaného schodku za prvých 7 mesiacov
5. augusta 1997

Rozdiel vykázaných príjmov teda predstavoval 96,1 mld Sk a výdavkov 114,1 mld Sk »Z neho po odpočítaní splátok istín (11,3 mld) predstavuje fiškálny schodok okolo 6,6 mld Sk. Tento priebežný výsledok hospodárenia, teda 56,4% plnenie plánovaného schodku, sa podľa Odboru štátneho záverečného účtu MF SR neodchýlil od celoročného zámeru plnenia štátneho rozpočtu. Podľa litery zákona NR SR o štátnom rozpočte SR na rok 1997 vrátane korekcií pre vyčlenenie výdavkov na realizáciu nového územnosprávneho usporiadania SR sú „rozpočtované príjmy stanovené sumou 171,1 mld Sk a výdavky 208 mld Sk. Schodok štátneho rozpočtu sa určuje sumou 36,9 mld Sk a fiškálny deficit – po odpočítaní splácania istiny vo výške 25,2 mld Sk – sumou 11,7 mld Sk“


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 7. 2022

USD 1,046 0,003
CZK 24,745 0,008
GBP 0,860 0,007
HUF 401,520 0,410
CAD 1,344 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS