ČLÁNOK
56,4% plnenie plánovaného schodku za prvých 7 mesiacov
5. augusta 1997

Rozdiel vykázaných príjmov teda predstavoval 96,1 mld Sk a výdavkov 114,1 mld Sk »Z neho po odpočítaní splátok istín (11,3 mld) predstavuje fiškálny schodok okolo 6,6 mld Sk. Tento priebežný výsledok hospodárenia, teda 56,4% plnenie plánovaného schodku, sa podľa Odboru štátneho záverečného účtu MF SR neodchýlil od celoročného zámeru plnenia štátneho rozpočtu. Podľa litery zákona NR SR o štátnom rozpočte SR na rok 1997 vrátane korekcií pre vyčlenenie výdavkov na realizáciu nového územnosprávneho usporiadania SR sú „rozpočtované príjmy stanovené sumou 171,1 mld Sk a výdavky 208 mld Sk. Schodok štátneho rozpočtu sa určuje sumou 36,9 mld Sk a fiškálny deficit – po odpočítaní splácania istiny vo výške 25,2 mld Sk – sumou 11,7 mld Sk“


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS