ČLÁNOK
21.8. na BCPB zmenilo majiteľa vyše 2,47 mil. kmeňových akcií Slovnaftu
22. augusta 1997

21.8. na BCPB zmenilo majiteľa vyše 2,47 mil. kmeňových akcií Slovnaftu. Cena v priamom obchode, ktorým pravdepodobne FNM SR realizoval rozhodnutie o predaji 10% akcií Slovnaftu a.s. Slovintegra Bratislava, bola 156 Sk. Na anonymnom trhu sa obchodujú akcie Slovnaftu po 850 Sk. Rozdiel medzi trhovou cenou a strata FNM SR z tejto transakcie je 1,714 mld Sk. Pred dvoma rokmi zvyšoval Slovnaft základné imanie. Manažérom novej emisie akcií bola spoločnosť Paine Webber. Akcie sa upisovali za nominálnu hodnotu 1000 Sk. Upísali ich slovenské komerčné banky a Európska banka pre obnovu a rozvoj so sídlom v Londýne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 11. 2021

USD 1,136 0,009
CZK 25,526 0,145
GBP 0,852 0,006
HUF 365,680 2,900
CAD 1,452 0,016

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS