ČLÁNOK
Stanovisko NBS k tvrdeniam poisťovne Rapid o spore poisťovne Rapid proti ňou žalovanej Slovenskej republike
28. Apríl 2017

V záujme zabrániť šíreniu dezinformácií, ktoré spoločnosť Rapid life životná poisťovňa, a.s. (poisťovňa Rapid) šíri aj prostredníctvom platenej služby o spore poisťovne Rapid proti ňou žalovanej Slovenskej republike, uverejňujeme nasledovné stanovisko:

Poisťovňa Rapid žalovala Slovenskú republiku, ktorú podľa žaloby poisťovne Rapid má zastupovať Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií SR, a to za údajný nesprávny úradný postup pri dohľade nad poisťovňou Rapid v rokoch 1995 až 2003 zo strany vtedajších príslušných orgánov dohľadu a dozoru. Pritom podľa tvrdení poisťovne Rapid podstatou tohto údajného nesprávneho úradného postupu vraj malo byť to, že Ministerstvo financií SR v roku 1995 udelilo poisťovni Rapid povolenie na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve aj napriek tomu, že poisťovňa Rapid ako jednu z príloh k svojej žiadosti vraj predložila jej chybné poistno-matematické výpočty a kalkulácie sadzieb poistného. Za správnosť poistno-matematických výpočtov a kalkulácií sadzieb poistného poisťovne zo zákona zodpovedá samotná poisťovňa a jej aktuár, teda nie Slovenská republika ani inštitúcie konajúce za Slovenskú republiku.

V tejto veci bol dosiaľ vydaný medzitýmny rozsudok Okresného súdu Bratislava I z 12.10.2015 a rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 21.7.2016. Obidva tieto súdy vnútorne rozpornými výrokmi týchto svojich rozsudkov zároveň aj priznali základ nároku a aj zamietli celý nárok na náhradu údajnej škody, ktorá je predmetom sporu žalujúcej poisťovne Rapid proti ňou žalovanej Slovenskej republike. Toto je absolútne rozporuplné, zmätočné a nezákonné. Pritom obidva tieto súdy nerozhodovali a nerozhodli o výške údajne škody, čo nepravdivo tvrdí poisťovňa Rapid. Okrem týchto dvoch súdnych rozsudkov, podľa dostupných zdrojov judikatúry, neexistuje žiadne iné súdne rozhodnutie nieto rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorým by súd zároveň aj priznal a aj zamietol nárok či základ nároku toho istého žalobcu na náhradu tej istej údajnej škody proti tomu istému žalovanému.

Národná banka Slovenska v tejto veci podala dňa 26.10.2016 dovolanie na Najvyšší súd SR s návrhom na zrušenie rozsudku krajského súdu aj rozsudku okresného súdu, pričom dovolacie konanie na Najvyššom súde SR ešte nie je právoplatne ukončené.

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA