Autor: ‘Národná banka Slovenska’

Informácia NBS k možnej transformácii bánk na pobočky

Transformácia na pobočky – významné riziko pre finančnú stabilitu na Slovensku

25. Február 2013 

Rýchly odhad HDP a zamestanosti (4Q 2012)

Komentár NBS

17. Február 2013 

Komentár NBS k vývoju inflácie v januári 2013

Inflácia sa v súlade s očakávaniami spomalila

17. Február 2013 

Aktualizácia strednodobej predikcie (P4QA-2012)

Zhrnutie

30. Január 2013 

Komentár NBS k vývoju inflácie v decembri 2012

Spomalenie medziročnej inflácie bolo rýchlejšie, ako očakávala NBS.

14. Január 2013 

Mesačný bulletin NBS, december 2012

Zhrnutie

18. December 2012 

Komentár k vývoju inflácie v novembri 2012

Medziročné spomalenie inflácie v novembri 2012 bolo rýchlejšie, ako očakávala NBS

16. December 2012 

Analýza bankového sektora z hľadiska obozretnosti na makroúrovni

Vystavenie sa bankového sektora voči hlavným rizikám sa v priebehu tretieho štvrťroka 2012 výrazne nemenilo.

10. December 2012 

Strednodobá predikcia 4. Q 2012

Najnovšia decembrová makroekonomická predikcia bola založená na aktuálne dostupných údajoch o rýchlom odhade HDP a zamestnanosti, mesačných štatistikách a technických predpokladoch ECB.

10. December 2012 

Strednodobá predikcia P4Q-2012

Zhrnutie

8. December 2012 

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA