ČLÁNOK
Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni
9. februára 2017

Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni

Spolu s rozhodnutím o nastavení nástrojov politiky obozretnosti na makroúrovni publikuje NBS k týmto rozhodnutiam aj Štvrťročný komentár. Zámerom komentára je vecne a včas informovať o aktuálnom charaktere systémových rizík cyklického a štrukturálneho charakteru, hodnotiť ich a rozhodnutia odôvodniť.

Súčasťou komentára je  prehľad kľúčových indikátorov podľa typu rizika, ich hodnotenie  ako aj prehľad domácich a relevantných zahraničných rozhodnutí v tejto oblasti. Časové rady týchto indikátorov sú dostupné tu.

 

Obsah

Úvod
1  Hodnotenie situácie Národnou bankou Slovenska
2 Rozhodnutia v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni
Príloha A Vybrané indikátory podľa hlavných kategórií rizík
Príloha B Proti cyklický kapitálový vankúš

Publikácia

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 11. 2020

USD 1,190 0,004
CZK 26,311 0,029
GBP 0,889 0,005
HUF 360,210 0,710
CAD 1,553 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS