Autor: ‘Národná banka Slovenska’

Upozornenie Národnej banky Slovenska na činnosť spoločnosti MINIHOTOVOST, SE, ponúkajúcej pôžičky prostredníctvom www.minipozicka.sk

Informácia pre verejnosť

9. August 2018 

Správy o medzinárodnej ekonomike a ekonomike SR

Stručné hodnotenie ekonomického vývoja v globálnej ekonomike, vývoj cien komodít a zároveň hodnotenie ekonomického vývoja USA, eurozóny, ako aj krajín V3 (Česká republika, Maďarsko a Poľsko).

29. Jún 2018 

Aktualizácia informácie (2) NBS k zúčtovaniu platieb 14. 5. 2018

Tlačová správa NBS

15. Máj 2018 

Aktualizácia informácie (1) NBS k zúčtovaniu platieb 14. 5. 2018

Tlačová správa NBS

14. Máj 2018 

Informácia NBS k zúčtovaniu platieb 14. 5. 2018

Tlačová správa NBS

14. Máj 2018 

Najčastejšie otázky k navrhovaným zmenám podmienok poskytovania úverov

Informácia pre verejnosť

2. Máj 2018 

ECB stanovila výšku poplatkov za dohľad na rok 2018 na 474,8 mil. €

Tlačová správa ECB

30. Apríl 2018 

Upozornenie Národnej banky Slovenska na činnosť spoločnosti HYSPO, s.r.o.

Informácia pre verejnosť

27. Apríl 2018 

Informácia NBS pre klientov poisťovne Rapid life životná poisťovňa, a.s. o vyhlásení konkurzu na majetok poisťovne

Informácia pre verejnosť

29. Január 2018 

Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky

Analýza ponúka pravidelné hodnotenie vývoja reálnej a nominálnej konvergencie Slovenska k priemeru Európskej únie. Sleduje vývoznú a inštitucionálnu konkurencieschopnosť Slovenska. Vývoj v týchto oblastiach porovnáva s vývojom v iných krajinách EÚ.

30. Október 2017 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 4. 2020

USD 1,089 0,009
CZK 27,215 0,388
GBP 0,881 0,003
HUF 357,620 7,620
CAD 1,526 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS