Autor: ‘Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity’

Prehľad o štátnych cenných papieroch k 31.12.2012, výhľad na február 2012

Mesačný report o činnosti

6. Február 2012 

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA