ČLÁNOK
Slovensko a Česko sa dohodli na postupe pri využívaní eurofondov po roku 2020
4. September 2017

Slovensko a Česko sa zhodli na podpore silnej pozície politiky súdržnosti v rámci diskusií o budúcom viacročnom finančnom rámci Európskej únie po roku 2020. O ďalšom smerovaní eurofondov a politiky súdržnosti EÚ v súvislosti s budúcnosťou financií EÚ rokoval v pondelok podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini s námestníčkou ministerky pre miestny rozvoj Českej republiky Klárou Dostálovou na spoločnom rokovaní vlád oboch krajín v Ledniciach v Juhomoravskom kraji.

Ako informoval úrad vicepremiéra pre investície a informatizáciu, eurofondy po roku 2020 by mali byť prednostne zamerané na najmenej rozvinuté regióny EÚ. “Občania vo všetkých regiónoch Slovenska i Čiech musia mať rovnaké šance na rozvoj ako obyvatelia pri Paríži či Berlíne,” povedal Pellegrini. Členské štáty a ich regióny však potrebujú väčšiu flexibilitu pri identifikácii rozvojových potrieb ich územia.

“Musíme si uvedomiť, že priemyselná revolúcia 4.0 prinesie v najbližších rokoch zásadné zmeny štruktúry hospodárstva vo všetkých členských krajinách a využiť európske zdroje na včasné zavádzanie týchto zmien u nás,” uviedol Pellegrini. “Zároveň potrebujeme zabezpečiť rovnaké pravidlá v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov navzájom, ale aj medzi politikou súdržnosti a ostatnými nástrojmi EÚ,” dodal vicepremiér.

Podporu bude pritom potrebné smerovať na dosahovanie konkurencieschopnosti regiónov, a to podľa ich územných špecifík a predpokladov rastu. Slovenská aj česká strana potvrdili, že zjednodušovanie procesov programovania a implementácie politiky súdržnosti má priaznivý dopad na prijímateľov grantov, efektívne vynaloženie finančných prostriedkov a dosahovanie stanovených cieľov.

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA