ČLÁNOK
Schodok štátneho rozpočtu vlani dosiahol 1,22 mld. eur
2. Január 2018

 Štátny rozpočet vykázal ku koncu minulého roka schodok vo výške 1,22 mld. eur, čo je oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 zlepšenie o 773 mil. eur. Za posledných deväť rokov ide o druhý najnižší schodok štátneho rozpočtu. Ako ďalej v utorok informovalo Ministerstvo financií SR, táto skutočnosť má pozitívny vplyv aj na hodnotu hrubého verejného dlhu, ktorý klesá. Slovensko dosiahlo vlani aj historicky najnižšiu úroveň úročenia štátneho dlhu.

“Príjmy štátneho rozpočtu v roku 2017 dosiahli výšku 14 mld. eur a výdavky výšku 15,2 mld. eur, čo predstavuje hotovostný schodok štátneho rozpočtu na úrovni 1,2 mld. eur,” uviedol rezort financií. “Daňové príjmy boli o 377,6 mil. eur nižšie, najmä kvôli nižšiemu výberu dane z príjmov právnických osôb. Naopak, výber dane z pridanej hodnoty bol vyšší o takmer 174 mil. eur, a to najmä z titulu pokračujúceho zlepšovania efektívnosti výberu daní. Ostatné príjmy štátneho rozpočtu boli vyššie o 71,2 mil. eur,” dodalo ministerstvo.

Skutočne dosiahnuté výdavky štátneho rozpočtu boli oproti schválenému rozpočtu nižšie. Výdavky boli nižšie vo všetkých kategóriách. Išlo napríklad o úsporu na transfere pre Sociálnu poisťovňu, pri platbe do rozpočtu EÚ, úsporu na riadení dlhu a v ďalších kategóriách.

“Z pohľadu riadenia štátneho dlhu bol rok 2017 veľmi úspešný. V štátnom rozpočte sa vlani na správe štátneho dlhu usporilo viac ako 143 mil. eur,” priblížilo ministerstvo financií s tým, že parametre dlhu sú na historicky najlepších úrovniach. Priemerná splatnosť portfólia je podľa rezortu viac ako deväť rokov a jeho priemerná dĺžka splatnosti je viac ako osem rokov, čo je viac ako majú krajiny ako napríklad Nemecko, Fínsko, Taliansko či Luxembursko.

Priemerné úročenie štátneho dlhu sa dostalo na úroveň 2,3 % p. a. a dosiahlo najnižšiu úroveň v histórii SR. “Mimoriadne priaznivú situáciu na finančných trhoch sa podarilo využiť prelomovou emisiou dvoch dlhopisov s dlhšou dobou do splatnosti. Išlo o dlhopis s 20-ročnou splatnosťou s výnosom 1,99 % p. a. v celkovej hodnote 2 mld. eur, čo bola doteraz najväčšia emisia s tak dlhou dobou splatnosti v krajinách strednej a východnej Európy,” dodalo ministerstvo financií.

Na jeseň sa podarilo emitovať prvýkrát v histórii Slovenska 30-ročný dlhopis s výnosom 2,03 % p. a.

KURZY

23. 2. 2018

USD 1,230 0,002
CZK 25,337 0,021
GBP 0,879 0,004
HUF 312,880 0,190
CAD 1,561 0,003

SPOLUPRÁCA