ČLÁNOK
Rezort financií žiada znížiť percento tvorby správneho fondu Sociálnej poisťovne
7. August 2017

Ministerstvo financií SR žiada znížiť percento tvorby správneho fondu Sociálnej poisťovne (SP) zo súčasných 2,4 % na 1,8 %. Rezort financií to uviedol ako zásadnú pripomienku počas pripomienkového konania k návrhu novely zákona o sociálnom poistení. Ministerstvo financií svoju požiadavku zdôvodňuje neustálym nárastom príjmov Sociálnej poisťovne z poistného od ekonomicky aktívneho obyvateľstva, čo prináša výrazný nárast základne pre tvorbu správneho fondu. Ministerstvo práce a sociálnych vecí požiadavku rezortu financií neakceptovalo, pričom rozpor medzi obomi ministerstvami sa neodstránil ani po ich spoločnom rokovaní.

“Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súčasnosti nie je naklonené k zmene zákona, keďže zákon ustanovuje maximálnu hranicu, do ktorej sa správny fond tvorí a nie je naklonené častým zmenám tohto percenta z dôvodu zmeny reálnej situácie,” odkázalo ministerstvo práce rezortu financií. Upozorňuje na to, že v budúcnosti môže nastať potreba zásadnej investície zo strany Sociálnej poisťovne, ktorá by si vyžiadala opätovnú zmenu zákona na zvýšenie hornej hranice tvorby správneho fondu. “Ak by sa uvedené malo riešiť, mala by sa riešiť aj otázka zrušenia povinného každoročného presunu prebytkov Správneho fondu do Rezervného fondu solidarity,” tvrdí rezort práce a sociálnych vecí. Táto povinnosť pritom do zákona pribudla od roku 2013 na základe zásadnej pripomienky Ministerstva financií SR.

Správny fond sa podľa zákona tvorí najviac vo výške 2,4 % z poistného na sociálne poistenie, vo výške 0,25 % z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, z účelovej návratnej finančnej výpomoci na financovanie Projektu správy sociálnych dávok, z príjmov z vlastného majetku Sociálnej poisťovne, či z poriadkových pokút.

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA