ČLÁNOK
Informácie o projekte NFP314011L717
31. Október 2018

Dňa 31.10. 2018 bola ukončená činnosť č. 1: Monitoring odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve (mikropodniky, veľké účtovné jednotky a IFRS) analýza ich využívania v praxi

Monitoring odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve (mikropodniky, veľké účtovné jednotky a IFRS) analýza ich využívania v praxi. Výstupom z tejto činnosti je analytický materiál “Analýza súčasného stavu odvetvových štandardov na Slovensku a ich využitie na zefektívnenie verejných politík”. Analytický materiál obsahuje analýzu existujúceho stavu (legislatíva, vykazovanie, spracovávanie údajov vo forme  odvetvových štandardov a odvetvových analýz v SR, využívanie odvetvových štandardov ako nástroja pre rozhodovanie v jednotlivých oblastiach  – verejná správa, podnikateľské prostredie, školy….). Monitoring účtovných jednotiek podľa  kategórie veľkosti od r.2015  (mikro účtovná jednotka, malá účtovná jednotka, veľká účtovná jednotka), podľa zaradenia do SK NACE, podľa právnej formy a územného členenia).  Účtovné jednotky účtujúce  podľa IFRS.

Prehodnotenie výberu a algoritmu ukazovateľov odvetvových štandardov sa uskutočňuje s cieľom skvalitniť ekonomické analýzy, na základe ktorých sa potom uskutočňujú rozhodnutia vo verejnej správe, v podnikateľskom prostredí a pri edukácii ekonomického prostredia (školy, univerzity, výskum, študenti, doktorandi, podnikateľské subjekty, finanční riaditelia,…). Jednotlivé analytické činnosti sú zamerané na monitorovanie, hodnotenie a návrh riešení na  optimalizáciu  odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve s cieľom pomôcť štandardizácii ekonomického  prostredia na Slovensku.

Analýza súčasného stavu odvetvových štandardov na Slovensku a ich využitie [PDF]

 

Dňa 1.11.2018 začala činnosť č. 2: Hodnotenie odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve a ich sprístupnenie širokej odbornej verejnosti

 

Hodnotenie odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve a ich sprístupnenie širokej odbornej verejnosti. Táto činnosť bude prebiehať 10 mesiacov. Jej výstupom bude analytický materiál „Vyhodnotenie možností skvalitnenia stredných hodnôt finančných ukazovateľov  a návrhy na ich lepšie využitie v prax.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 8. 2019

USD 1,107 0,002
CZK 25,769 0,015
GBP 0,905 0,007
HUF 328,580 0,790
CAD 1,474 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS