ČLÁNOK
Finančný výbor navrhol v novele o dani z príjmov niektoré úpravy
20. November 2017

Rozsiahla novela o dani z príjmov získala odporúčanie gestorského finančného výboru na schválenie v pléne. Poslanci finančného výboru pritom navrhli v novele niektoré úpravy, ktoré spresňujú určenie daňovej rezidencie fyzickej osoby s tým, že okrem možnosti ubytovania na určitom mieste a dĺžke pobytu v krajine budú zohľadňované aj rodinné a ekonomické väzby daňovníka.

Cieľom týchto zmien je podľa štátnej tajomníčky Dany Meager dosiahnuť stav, aby boli aj fyzické osoby zdaňované spravodlivo podľa toho, v akej jurisdikcii reálne žijú. Po firmách sa tak vláda pozerá aj na toky príjmov a miesta zdaňovania fyzických osôb. Konkrétny dopad týchto opatrení štátna tajomníčka zatiaľ povedať nevie, tvrdí však, že ide o pozitívnu zmenu. „Aj keď nevieme kvantifikovať veľkosť vplyvu, z môjho pohľadu je to pozitívne opatrenie, ktoré na konci dní musí priniesť plus do štátneho rozpočtu,“ uviedla na rokovaní finančného výboru.

Poslanci výboru pre financie a rozpočet navrhujú do novely zákona o dani z príjmov doplniť v rámci podpory kúpeľníctva aj zrýchlené odpisovanie budov určených na kúpeľníctvo. Novela má tiež umožniť neziskovkám použiť maximálne 20 tis. eur z príjmov z reklamy na verejnoprospešné účely, pričom takto využité príjmy budú oslobodené od zdanenia.

Novela zákona o dani z príjmov, ktorú na najbližšej schôdzi prerokuje parlament v druhom čítaní, však sleduje širší okruh zmien. Okrem iného sa zameriava na inovácie, keď navrhuje zvýšenie v súčasnosti poskytovaných zvýhodnení pre daňovníkov vykonávajúcich výskum a vývoj. Novým prvkom v oblasti podpory inovácií je zavedenie tzv. patent boxu, ktorý umožní čiastočné oslobodenie od dane z príjmov z komerčného využívania nehmotných aktív. Podľa návrhu by sa pritom superodpočet na výskum a vývoj mal od budúceho roka zvýšiť zo súčasných 25 % na 100 % zaúčtovaných výdavkov na výskum a vývoj.

V rámci podpory kúpeľníctva, ktorá bola obsiahnutá aj v programovom vyhlásení vlády, má od budúceho roka pribudnúť možnosť pre fyzické osoby za pobyt v kúpeľoch si znížiť základ dane. Okrem zavedenia novej nezdaniteľnej časti základu dane na uhradené služby v kúpeľných zariadeniach návrh predpokladá aj ďalšie opatrenia na podporu kúpeľníctva na Slovensku. Ide o špecifické zdaňovanie technického zhodnotenia, čiže rekonštrukcie a modernizácie budov, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť.

KURZY

23. 2. 2018

USD 1,230 0,002
CZK 25,337 0,021
GBP 0,879 0,004
HUF 312,880 0,190
CAD 1,561 0,003

SPOLUPRÁCA