ČLÁNOK
Finančný manažér
6. Máj 2016

OBSAH

ÚVODNÍK
Mária KLIMIKOVÁ, predsedníčka redakčnej rady časopisu

❏ INTERVIEW
NOVÉ ZDROJE RASTU V KRAJINÁCH STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY
Juraj KOTIAN, vedúci ekonomického výskumu pre strednú a východnú Európu skupiny
Erste Group Bank (Vladimír DOBROVIČ)

❏ ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY
REVÍZIA KÓDEXU SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTÍ NA SLOVENSKU V SÚLADE S G20/0ECD PRINCÍPMI CORPORATE GOVERNANCE 2015
Dušan STEINHAUSER

ODVETVOVÉ ŠPECIFIKÁ RIADENIA POHĽADÁVOK – TELEKOMUNIKÁCIE, STAVEBNÍCTVO A AUTOMOTIVE
Peter DANIEL

ANALÝZA ZÁNIKU FIRIEM V ROKOCH 2012 – 2015
Jaroslava ŠEPEĽOVÁ

NÁRODNÁ LEGISLATÍVA UPRAVUJÚCA DOKUMENTÁRNY AKREDITÍV
Eva JANČÍKOVÁ

KONCEPCIA NOVÝCH DAŇOVÝCH SYSTÉMOV V PODNIKATEĽSKOM PROSTREDÍ
Vladimír SIROTKA

❏ STRÁNKY SAF
TEMATICKÉ VZDELÁVANIE SAF V OBLASTI MEDZINÁRODNÉHO ZDAŇOVANIA A TRANSFEROVÉHO OCEŇOVANIA (Miroslav GALAMBOŠ)

KURZY

23. 2. 2018

USD 1,230 0,002
CZK 25,337 0,021
GBP 0,879 0,004
HUF 312,880 0,190
CAD 1,561 0,003

SPOLUPRÁCA