ČLÁNOK
Finančný mamažér
10. August 2012

OBSAH

ÚVODNÍK
Andrej RÉVAY, prezident SAF

INTERVIEW
Marián JUSKO, prezident RÚZ

ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY
CECGA A ISACA ZAČALI SPOLUPRACOVAŤ
Zuzana KOPÁČIKOVÁ-ŠTEFANSKÁ

INFORMAČNÉ ZDROJE PRE VÝNOSOVÚ METÓDU OHODNOCOVANIA AKCIÍ
Božena HRVOĽOVÁ – Jana MARKOVÁ

JE MOŽNÁ NEMONOTÓNNA REAKCIA EKONOMIKY NA FIŠKÁLNU KONSOLIDÁCIU?
Karol ZELEŇÁK

POSTAVENIE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV V EKONOMIKE SR
Daniel PITOŇÁK

BUDÚCNOSŤ EUROZÓNY V KONTEXTE
ZMENENÝCH PODMIENOK SVETOVÉHO HOSPODÁRSTVA
Zuzana MORAVČÍKOVÁ – Edmund FIFEK

RECENZIE
LAČNÝ, M.: SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ PODNIKOV
A KORPORATÍVNE OBČIANSTVO (Anna LAŠÁKOVÁ)

REMIŠOVÁ, A.: VADEMÉKUM PODNIKATEĽSKEJ ETIKY
(Anna LAŠÁKOVÁ)

STRÁNKY SAF
VALNÉ ZHROMAŽDENIE SAF (redakcia)

USKUTOČNENÉ SEMINÁRE A WORKSHOPY SAF
(Eduard HOZLÁR)

SPRÁVA ŠTUDENTOV EU ZO STREDOEURÓPSKEJ KONFERENCIE
PODNIKOVÝCH FINANČNÍKOV V BUDAPEŠTI

Finančný mamažer

KURZY

16. 2. 2018

USD 1,246 0,003
CZK 25,340 0,030
GBP 0,888 0,001
HUF 311,280 0,400
CAD 1,559 0,002

SPOLUPRÁCA