ČLÁNOK
Europoslanci schválili reformu poľnohospodárskej politiky EÚ
12. December 2017

 Poslanci Európskeho parlamentu v utorok schválili nariadenie, ktoré zjednoduší poľnohospodársku politiku EÚ. Ako informovalo tlačové oddelenie europarlamentu, reforma posilní farmárov vo vzťahu k supermarketom a umožní im efektívnejšie čeliť krízam a výrobným rizikám. Novela nadobudne účinnosť v januári budúceho roka.

Nové pravidlá umožnia poľnohospodárom združeným v organizáciách výrobcov spoločne plánovať výrobu a rokovať o zmluvách na dodanie jednotlivých poľnohospodárskych produktov bez toho, aby porušili pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej súťaže. Kolektívne vyjednávania o dodávkach boli dosiaľ povolené len v niektorých sektoroch – týkali sa napríklad mliečnych farmárov, pestovateľov olív, chovateľov hovädzieho dobytka či producentov obilnín.

Novela posilňuje nástroje, ktorými sa poľnohospodári môžu chrániť pred trhovými výkyvmi a výrobnými rizikami, akými sú nepriaznivé poveternostné podmienky, škodcovia či choroby postihujúce hospodárske zvieratá. Opatrenia na stabilizáciu príjmov budú lepšie prispôsobené potrebám poľnohospodárov. Kompenzácie z poistenia úrody, zvierat a rastlín a zo vzájomných fondov, na ktorých sa spolupodieľajú samotní farmári, budú navýšené a zároveň sa stanú dostupnejšími aj pri nižších stratách na úrode, produkcii či príjme.

Upraví sa tiež proces prijímania mimoriadnych opatrení EÚ na podporu farmárov tak, aby Európska komisia mohla zareagovať na poľnohospodárske krízy rýchlejšie. Členské štáty získajú viac flexibility pri definovaní takzvaných aktívnych poľnohospodárov, teda osôb oprávnených čerpať farmárske dotácie EÚ – takzvané priame poľnohospodárske platby.

Nové pravidlá im tiež umožnia výrazne navýšiť dodatočnú podporu pre mladých poľnohospodárov z 25 % na 50 % ich základnej poľnohospodárskej platby na prvých 25 – 90 hektárov. Cieľom tohto opatrenia je zatraktívniť prácu v poľnohospodárstve pre mladých ľudí a napomôcť tak generačnej výmene v tomto rýchlo starnúcom sektore.

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA