ČLÁNOK
Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky
30. Október 2017

Abstrakt

Rozdiely v hodnotách ukazovateľov reálnej ekonomiky krajín EÚ sa zmenšujú, avšak relatívna výkonnosť Slovenska stagnuje a relatívna produktivita sa medziročne znížila. Priaznivejší pokrízový vývoj dobiehania naznačujú iba hodnoty alternatívneho ukazovateľa výkonnosti, ktorý zohľadňuje životnú úroveň obyvateľstva. Pokračuje pozitívny vývoj ukazovateľov trhu práce a nezamestnanosť klesá pod historické minimá. Slovensko sa však zaraďuje medzi krajiny s veľkými rezervami v oblasti efektívneho a produktívneho využitia pracovných síl. Ich odstránenie by mohlo priniesť vyšší rast produktivity práce, ktorá už tretí rok za sebou rastie pomalšie než mzdy. Nielen najvyspelejšie krajiny EÚ, ale aj niektoré nové členské krajiny môžu byť príkladom štrukturálnych reforiem pre ostatné krajiny EÚ. Slovensko sa naopak v posledných rokoch posúva nižšie v rebríčkoch konkurencieschopnosti a má naďalej veľké rezervy v kvalite inštitúcií. Podmienky pre plnenie nominálnych konvergenčných kritérií pre zavedenie eura sú naďalej veľmi priaznivé a Slovensko by spolu s väčšinou ostatných krajín eurozóny plnilo všetky kritériá.pa dobiehania vyspelejších krajín EÚ v hlavných ukazovateľoch reálnej ekonomiky.

Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky 2017

KURZY

20. 2. 2018

USD 1,234 0,007
CZK 25,318 0,009
GBP 0,882 0,004
HUF 311,780 0,630
CAD 1,555 0,004

SPOLUPRÁCA