ČLÁNOK
Zvyšovanie základného imania Poštovej banky neohrozí privatizáciu Slovenských telekomunikácií
16. mája 2000

Zvyšovanie základného imania v Poštovej banke určite neohrozí privatizáciu Slovenských telekomunikácií (ST). Štát urobí pritom všetko v prospech budúcej stability Poštovej banky. Na tlačovej besede SDĽ to konštatovala ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.
B. Schmögnerová nekonkretizovala výšku a pôvod zdrojov potrebných na zvýšenie základného imania, no celý proces bude podľa jej slov prospešný aj pre ST, ktoré sú jedným z troch zástupcov štátu v Poštovej banke. „Po navýšení základného imania si aj ST zhodnotia svoj podiel v banke,“ upresnila ministerka.
Zástupcovia štátu v Poštovej banke, jej akcionári – Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR, ST a Slovenská pošta 26. apríla na valnom zhromaždení Poštovej banky opätovne potvrdili ochotu podieľať sa na navyšovaní základného imania banky. Mimoriadne valné zhromaždenie Poštovej banky sa uskutoční 23.mája tohto roka. Týmto bol poskytnutý časový priestor zástupcom štátu, ktorí do konania ďalšieho valného zhromaždenia rozhodnú o presnom zastúpení štátnych subjektov v banke. Zvýšením sumy z plánovanej 1 mld. Sk na 1,5 mld. Sk by sa mala podľa predstaviteľov banky vykryť strata banky. Štát cez svojho zástupcu uvažuje o získaní majoritného podielu v banke cestou posilnenia pozície Slovenskej pošty do roly strategického akcionára.
Spoločný postup akcionárov, ktorí ho koordinujú s NBS, smeruje podľa slov generálneho riaditeľa banky Jozefa Švenka k príprave vstupu zahraničného investora do banky, ktorý by pri zachovaní účasti Slovenskej pošty a spomenutej skupiny akcionárov znamenal konečné riešenie pre Poštovú banku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS