ČLÁNOK
Zvyšovanie dynamiky hospodárskeho rastu bude pokračovať
24. septembra 2001

Slovenskej vláde sa podarilo realizovať „mäkké pristátie“ ekonomiky, pričom aj počas realizácie niektorých tvrdých opatrení bol na Slovensku zachovaný hospodársky rast. Dosiahnutá makroekonomická stabilita tak spolu s viacerými realizovanými alebo pripravovanými opatreniami v oblasti mikroekonomiky vytvára predpoklady pre naštartovanie rýchleho, zdravého a dlhodobo udržateľného hospodárskeho rastu. Uvádza sa to v materiáli o vývoji slovenskej ekonomiky od októbra 1998, ktorý na svojej internetovej stránke zverejnila vláda. Správa obsahuje stav k 11. septembru tohto roka. Pod materiálom je podpísaný podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Materiál predpokladá, že zvyšovanie dynamiky hospodárskeho rastu bude v roku 2001 pokračovať, pričom Štatistický úrad SR očakáva v tomto roku rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 3,3 %. Medzinárodný menový fond predpokladá v roku 2002 rast slovenskej ekonomiky na úrovni 4,4 %. V prvom kvartáli tohto roka sa HDP zvýšil o 3 %, v druhom štvrťroku rast spomalil na 2,8 %.

Od konca roka 2000 prichádza k zhoršovaniu bilancie zahraničného obchodu, pričom za prvých sedem mesiacov tohto roka predstavuje deficit zahraničného obchodu 50,7 mld. Sk. Výsledkom je aj prehlbovanie deficitu bežného účtu platobnej bilancie, ktorý by mal podľa predpokladov Národnej banky Slovenska tvoriť v tomto roku 6 % HDP. Predvstupový ekonomický program pritom očakával v tomto roku deficit bežného účtu na úrovni 5,6 % rovnako ako aj v roku 2002. Tohtoročný deficit však podľa materiálu spôsobili najmä dovozy súvisiace s oživením investícií, pričom spotreba domácností zatiaľ nie je výrazným motorom dovozov. Deficit bežného účtu platobnej bilancie je v súčasnosti plne krytý prílevom priamych zahraničných investícií. Ten v uplynulom roku dosiahol 2,031 mld. USD, pričom k 31. decembru 2000 predstavovali priame zahraničné investície 3,562 mld. USD. V prvom kvartáli plynuli na Slovensko priame zahraničné investície v objeme 99 mil. USD.

Materiál upozorňuje aj na pokles deficitu verejných financií, pričom vládou schválený štátny rozpočet na rok 2002 predpokladá jeho zníženie na 3,5 % HDP. Stabilná je aj úroveň zahraničného zadlženia, ktorá ku koncu júna predstavovala 10,7 mld. USD.

„Nominálny kurz koruny možno v súčasnosti označiť za stabilizovaný. Vzhľadom na vyššiu infláciu na Slovensku v porovnaní s eurozónou prichádza k postupnému reálnemu posilňovaniu koruny,“ uvádza sa v materiáli. Výrazné oslabenie koruny voči americkému doláru o viac ako tretinu od októbra 1998 spôsobilo podstatné posilnenie americkej meny voči euru v poslednom roku.

Správa o vývoji slovenskej ekonomiky upozorňuje aj na skutočnosť, že vláde sa podarilo dostať pod kontrolu infláciu, prišlo k poklesu úrokových sadzieb a vzrástli devízové rezervy Národnej banky Slovenska. V auguste 2001 dosiahol medziročný rast spotrebiteľských cien 7,8 % a jadrová inflácia sa nachádzala na úrovni 4,9 %. Priemerná úroková sadzba z čerpaných úverov klesla z 23,5 % v októbri 1998 na 8,9 % v júli tohto roka. Nárast nezamestnanosti je podľa materiálu prejavom reštrukturalizácie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS