ČLÁNOK
Zvýšil sa export do ČR
17. septembra 1998

V roku 1997 dodala spoločnosť do ČR 490 kt plochých valcovaných výrobkov, čo je medziročné zvýšenie o 2,6%. Český trh zaraďuje spoločnosť medzi svoje najväčšie odbytové teritória, keďže v minulom roku dosiahol podiel dodávok plochého valcovaného materiálu do ČR 15% z celkovej realizácie podniku. Medzi stabilných zákazníkov VSŽ Holdingu v Čechách patrí Škoda-Auto Mladá Boleslav, Ferona Praha, Válcovny plechu Frýdek-Mýstek, Van Leer obaly Ústí nad Labem a Hayes Wheels Ostrava. Ako pre agentúru SITA povedal Štefan Lisik z odboru marketingovej komunikácie spoločnosti, VSŽ Holding sa snaží zvýšiť svoj podiel na českom trhu predovšetkým v oblasti výrobkov s vyššou pridanou hodnotou. Od novembra 1996 pôsobí v Prahe afilácia VSŽ Bohemia, ktorá realizuje dodávky pre rozhodujúcu časť českých odberateľov spoločnosti a zabezpečuje užšiu komunikáciu s konečným spotrebiteľom. Za prvý polrok 1998 dosiahol VSŽ Holding čistý zisk 450,601 mil. Sk, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, kedy čistý zisk bol 398,829 mil. Sk, predstavuje nárast o 13%. Prevádzkový hospodársky výsledok sa na zisku podieľal 1,626 mld. Sk, pričom v predchádzajúcom roku spoločnosť vykázala stratu 969,499 mil. Sk. Naopak, za prvých šesť mesiacov tohto roka VSŽ Holding dosiahol vo finančnej sfére stratu 693,794 mil. Sk, kým za spomínané obdobie minulého roka vykázal zisk 1,505 mld. Sk. Do konca roka by mal čistý zisk dosiahnuť 800 mil. Sk až 1 mld. Sk. Tento objem však nezahŕňa podiel na hospodárskom výsledku spoločného podniku s U.S. Steel, ktorý môže dosiahnuť približne 200 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS