ČLÁNOK




Zvýšený bankový odvod ohrozuje podľa RÚZ stabilitu slovenskej ekonomiky
7. novembra 2019

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) zásadne nesúhlasia s predĺžením platnosti a so zdvojnásobením bankového odvodu. Takýto krok podľa zamestnávateľov nezasiahne len bankový sektor, ale ohrozí stabilitu celej slovenskej ekonomiky. Zamestnávatelia zároveň vyzývajú poslancov parlamentu, aby svojím konaním nezneisťovali domácich či zahraničných investorov účelovými populistickými opatreniami, ktoré sa navyše prijímajú v tak krátkom období pred koncom volebného cyklu. Informovala o tom RÚZ prostredníctvom tlačovej správy.

Zamestnávatelia združení v RÚZ dlhodobo upozorňujú na škodlivosť selektívneho zdaňovania vybraných skupín firiem, ktoré na Slovensku predstavujú špeciálne odvody bánk, poisťovní či subjektov pôsobiacich v regulovaných odvetviach. Takéto opatrenia sú podnikateľskou komunitou podľa zamestnávateľov vnímané veľmi kriticky a sú v rozpore s deklarovanou snahou o skvalitňovanie podnikateľského prostredia a zabezpečením rovnosti šancí. „Predĺženie platnosti, či dokonca zdvojnásobenie tzv. bankového odvodu, je v jednoznačnom rozpore s princípom legitímnych očakávaní investorov v sektore, ktoré vychádzali z vyhlásení Slovenskej republiky o ukončení odvodu,“ uvádza RÚZ.

Bankový odvod mal platiť len do vytvorenia jednotného európskeho rezolučného fondu, ktorý vznikol v roku 2015 a mal kryť náklady spojené s prípadnou finančnou krízou. V súčasnosti odvod svoj pôvodne deklarovaný účel podľa zamestnávateľov neplní a slúži na financovanie aktivít politikov, ktoré s bankovým a finančným sektorom nesúvisia. „Naviac, celý okruh verejných financií disponuje dostatočným priestorom pre šetrenie a ministerstvo financií by dodatočné zdroje na opatrenia v iných oblastiach malo skôr získavať napríklad realizáciou auditu verejných výdavkov, či zabezpečením transparentnejšieho využívania verejných zdrojov,“ myslí si RÚZ.

Republiková únia zamestnávateľov má tiež výhrady voči spôsobu predloženia a procesu schvaľovania novely zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. Schvaľovanie sa podľa zamestnávateľov udialo bez predchádzajúceho medzirezortného pripomienkového konania, bez diskusie so sociálnymi partnermi a samotnými inštitúciami, ktorých sa odvod priamo týka. „Uvedený postup je z pohľadu zamestnávateľov v kolízii s Ústavou SR, legislatívnymi pravidlami a porušuje Európskou úniou stanovené pravidlá sociálneho dialógu,“ upozorňuje únia zamestnávateľov.

Banky na Slovensku by mali v budúcom roku platiť vyšší bankový odvod. Kým v súčasnosti ide o 0,2 percenta z hodnoty pasív bánk vykazovaných v súvahe, v budúcom roku sa sadzba zdvojnásobí na 0,4 percenta s platnosťou aj na nasledujúce roky. Štát bude pritom tento odvod od bánk inkasovať aj po roku 2020, hoci od roku 2021 sa mal osobitný bankový odvod zrušiť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií, ktorý v stredu schválila vláda. Zároveň schválila návrh, aby sa parlament novelou zákona zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní. Parlament by tak mal návrh novely zákona schváliť na schôdzi, ktorá sa začína 26. novembra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS