ČLÁNOK
Zvýšenie výdavkov stanovený deficit štátneho rozpočtu neohrozí
25. septembra 2001

Porada ekonomických ministrov (PEM) schválila predpoklady plnenia štátneho rozpočtu (ŠR) na tento rok a vyjadrila súhlas s riešením pokrytia jeho vybraných výdavkov. Materiál vyčísľuje dodatočné výdavky ŠR oproti schváleným na 6,5 mld. Sk, ktoré by sa mali pokryť z predpokladaných vyšších príjmov rozpočtu o 7 mld. Sk a nižších výdavkov o 3 mld. Sk. Vzhľadom na dodržanie deficitu rozpočtu vo výške najviac 3,9 % hrubého domáceho produktu (HDP) a splnenie vládou stanovených úloh na tento rok však bude nevyhnutné viazať na stanovené výdavky rozpočtové prostriedky vo výške 1,2 mld. Sk. Po pondelkovom rokovaní PEM to uviedol podpredseda vlády Ivan Mikloš.

Dodatočné výdavky podľa Mikloša vznikli najmä v oblasti vyplácania sociálnych dávok, keď vzhľadom na vyššiu ako očakávanú nezamestnanosť budú krajské úrady do konca roka potrebovať na tento účel o 4 mld. Sk viac ako bolo plánované. Ďalšie vyššie výdavky budú smerovať na úhradu výkonov vo verejnom záujme pre Slovenskú autobusovú dopravu (300 mil. Sk), vyplácanie štátnej stavebnej prémie (400 mil. Sk), oddlženie krajských úradov (1,1 mld. Sk) a riešenie následkov povodní (268 mil. Sk). Zvyšné výdavky by sa mali použiť na riešenie choroby šialené kravy (BSE), pre štátne sociálne ústavy ako aj fytosanitárne opatrenia pri prechode hraníc.

Ako Mikloš uviedol, zvýšenie príjmov ŠR o 7 mld. Sk sa dosiahne najmä vďaka lepšiemu ako predpokladanému výberu dane z pridanej hodnoty. Rozpočtové výdavky sa podľa Mikloša môžu znížiť o 3 mld. Sk vzhľadom na nižšiu ako očakávanú úrokovú sadzbu uplatňovanú pri refinancovaní štátneho dlhu.

Ministerstvo financií SR v polovici augusta odhadlo celkový schodok tohtoročného štátneho rozpočtu na úrovni 45,4 mld. Sk, čo oproti plánovanému schodku 37,195 mld. Sk predstavuje zvýšenie o 22,1 %. Deficit z bežného hospodárenia by pritom mal byť 37,1 mld. Sk, zvyšných 8,3 mld. Sk pripadá na reštrukturalizáciu bánk. Ku koncu decembra by tak celkové príjmy štátneho rozpočtu mali predstavovať 197 mld. Sk oproti plánovaným 180,57 mld. Sk. Výdavky spolu sa predpokladajú na úrovni 242,4 mld. Sk, pričom schválený štátny rozpočet plánoval výdavky 217,765 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 11. 2020

USD 1,190 0,001
CZK 26,138 0,037
GBP 0,891 0,000
HUF 361,180 0,050
CAD 1,547 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS