ČLÁNOK
Zvýšenie informovanosti zníži negatívny dopad reťazcov
6. júna 2002

Negatívny vplyv príchodu obchodných reťazcov na producentov v SR sa môže zmierniť zvýšením informovanosti slovenských výrobcov o možnostiach dodávok do medzinárodných obchodných systémov. Nedostatočné skúsenosti vo vývoze aj v styku s reťazcami by mohlo vyvážiť zintenzívnenie spolupráce so zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí, ako aj zlepšenie prezentácií domácich producentov na medzinárodných výstavách a veľtrhoch, skvalitnenie spolupráce s Eximbankou a vytváranie združení výrobcov. Odznelo to v stredu na konferencii Podpora exportu a dodávok slovenských výrobkov do medzinárodných obchodných systémov.

Príchod obchodných reťazcov na slovenský trh zastihol domácich dodávateľov nepripravených na takúto konkurenciu. Na druhej strane, spotrebitelia uvítali väčší výber a možnosť nákupu na jednom mieste. Vznik takýchto reťazcov je celosvetovým trendom a administratívne stanovenie napríklad zloženia sortimentu je obmedzovaním súťaže. Podiel domácich produktov možno podľa predstaviteľov firmy Tesco Stores zvýšiť skvalitnením výrobkov a marketingu. Obchodné reťazce však podľa nich pôsobia pozitívne na malých producentov, ktorým ponúkajú predaj ich výrobkov pod privátnou značkou reťazcov. Dodávatelia tým ušetria náklady na konkurenčný boj a na marketing.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS