ČLÁNOK
Zvýšenie imania v SKB by malo byť podmienené zmenami v banke
18. apríla 2000

Slovenský plynárensky priemysel, š.p. (SPP), akcionár s 37-percentným podielom v Slovenskej kreditnej banke, a.s. (SKB), už avizoval svoj záujem predať tento podiel. „Náš podiel by sme spolu s Vodohospodárskou výstavbou, š.p. a Transpetrolom, a.s. chceli predať čoskoro,“ uviedol v pondelok Juraj Horváth, riaditeľ úseku akvizícií a správy kapitálových účastí SPP. Ako povedal, spomínaní akcionári vlastnia 56 % základného imania. Podľa zverejnených informácií by sa malo v banke zvýšiť základné imanie. „Túto možnosť nevylučujem,“ uviedol Horváth, pričom však takúto alternatívu označil za krajné riešenie.
Podľa hovorcu ministerstva hospodárstva Petra Benčurika bude možné navýšenie základného imania v banke spoločnosťou SPP predmetom rokovaní. „Prípadné navýšenie základného imania v SKB zo strany SPP by však malo byť spojené s rozsiahlymi zmenami vnútorných pomerov banky,“ povedal P. Benčurik.
V SKB, banke s výhradne slovenským kapitálom, vykonáva v týchto dňoch podľa zdroja agentúry SITA kontrolu Bankový dohľad Národnej banky Slovenska. Práve táto banka podľa informácií zverejnených denníkom SME v posledných dvoch periódach plnenia povinných minimálnych rezerv (PMR) nesplnila ich predpísaný stav. Nesplnenie PMR v momentálne vysokom prebytku likvidných prostriedkov na trhu môže byť znakom problémov banky. Tieto informácie však hovorca NBS Ján Onda tlačovej agentúre SITA nepotvrdil s odôvodnením, že centrálna banka takéto informácie o jednotlivých bankách neposkytuje.
SKB vykázala v minulom roku podľa neauditovaných výsledkov čistý zisk 34 mil. Sk. Podľa týždenníka Trend však reálne banka hospodárila so stratou. Podľa Trendu o tom svedčia opakujúce sa výhrady audítorov. Za rok 1998 totiž vykázala SKB zisk pred zdanením 48 mil. Sk, audítorská spoločnosť Deloitte & Touche Slovakia však vo svojej správe upozornila na potrebu dodatočných rezerv a opravných položiek vo výške minimálne 198 mil. Sk. Pritom „skutočná výška strát, ku ktorým môže dôjsť, je v súčasnosti neistá“, napísal v správe audítor.
V minulom roku objem úverov v SKB stúpol o 3,1 mld. Sk na vyše 8 mld. Sk. Podiel najvýnosovejšieho a zároveň najrizikovejšieho typu aktív na celkových aktívach sa tak podľa Trendu zvýšil na výrazne nadštandardných 76 %. Ako píše Trend, nie je známe, aká časť úverov SKB sa nespláca, ani či sa pod vlaňajší výrazný rast objemu úverov nepodpísal aj vynútený revolving.
Rozhodnutie SPP predať svoj podiel nasledovalo niekoľko týždňov po tom, čo sa štátnym akcionárom na valnom zhromaždení podarilo zmeniť stanovy a získať kontrolu nad bankou. Dovtedy podľa Trendu riadila SKB skupina minoritných akcionárov spojená s podnikateľskou skupinou okolo Mariana Jančošeka a Františka Hodorovského. Banka je vysoko angažovaná aj voči priemyselným podnikom patriacim tejto podnikateľskej skupine.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS