ČLÁNOK
Zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre spoločnosti podnikajúce v oblasti telekomunikačných služieb…
25. októbra 1997

Ako uviedol Ľ. Štancel, takéto kroky zo strany vlády nenapomáhajú dodržiavaniu harmonogramu liberalizácie cien telekomunikačných služieb. Slovenské telekomunikácie postupne liberalizujú ceny poskytovaných služieb, pričom do roku 2000 by sa mali ceny vyrovnať s cenami platných v rámci Európskej únii. „Doteraz postupujú ST v súlade s pripraveným harmonogramom liberalizácie, avšak uvažované zvýšenie DPH nebude mať na tento postup priaznivý vplyv,“ povedal Ľ. Štancel. Zdôraznil však, že o celej situácii sa dá hovoriť ešte len ako o hypotetickej, keďže uvedenú novelu parlament ešte neprerokoval. Podľa Štancela spôsob, akým budú telekomunikácie reagovať na zvýšenie DPH, ukáže čas. „Bude to predovšetkým závisieť od intenzity využívania telekomunikačných služieb,“ dodal Ľ. Štancel. Vláda SR na svojom utorkovom zasadaní schválila novelu zákona o DPH, ktorá upravuje zoznam tovarov a činností zdaňovaných 23-percentnou, respektíve 6-percentnou sadzbou. K zvýšeniu DPH by malo dôjsť predovšetkým v sektore služieb. Návrh by mal nadobudnúť účinnosť od 1. januára 1998 a vláda preto schválila aj návrh na skrátené legislatívne konanie k tejto novele. V porovnaní so súčasným stavom by malo toto opatrenie zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu o 2,2 mld. Sk ročne. Medzi činnosti, ktoré sa budú po nadobudnutí platnosti novely zdaňovať 23 % patria podľa návrhu služby pôšt a telekomunikácií, peňažníctvo a súvisiace služby, poisťovníctvo okrem sociálneho zabezpečenia, právne služby, daňové poradenstvo a pomocné služby súvisiace s finančným sprostredkovaním.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS