ČLÁNOK
Zvýšenie cien v železničnej nákladnej preprave sa prenesie do zhoršenia hospodárskeho výsledku Bučiny
30. novembra 1997

Pre akciovú spoločnosť Bučina Zvolen bude avizované zvýšenie cien v železničnej nákladnej preprave o minimálne 10 % predstavovať dopad približne 2,5 mil. Sk. To sa podľa slov Róberta Varaca z ekonomického oddelenia Bučiny prenesie do zhoršenia hospodárskeho výsledku podniku. „Bučina pri súčasnom ročnom objeme produkcie približne 1,5 mld. Sk vynakladá na prepravné pri nákupe surovín a materiálov vyše 36 mil. Sk,“ povedal pre agentúru SITA R. Varaca. „Z uvedenej sumy pritom približne dve tretiny sú viazané na železničnú prepravu a tretina na nákladnú autodopravu.“ Závažnosť problému spočíva podľa Varacu v tom, že toto zvýšenie nie je možné vzhľadom na ostrú konkurenciu na trhu aglomerovaných výrobkov a preglejok premietnuť do cien hotových výrobkov. Na eliminovanie, resp. zmiernenie dopadov tohoto kroku Železníc SR (ŽSR) pripravuje Bučina príslušné opatrenia, najmä v oblasti diverzifikácie prepravy. Ťažisko prepravných nákladov však naďalej bude spočívať v železničnej doprave, a to predovšetkým vzhľadom na charakter prepravovaného tovaru a dlhé prepravné vzdialenosti. Generálny riaditeľ ŽSR Michal Lazar koncom októbra avizoval predpokladané zvýšenie prepravného v nákladnej doprave o 12 % od začiatku roku 1998, ktoré schválila Správna rada ŽSR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS