ČLÁNOK
Zvýšenie cien elektrickej energie o 10% spôsobí Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) nárast nákladov do konca roka o 80 mil. Sk.
6. augusta 1997

Plánované náklady ŽSR na nákup trakčnej elektrickej energie v tomto roku predstavovali 863 mil. Sk, čo je 4,5% z celkových nákladov ŽSR. Dopad dodatočných nákladov spôsobený zvýšením cien elektriny chcú ŽSR zmierniť prijatím reštriktívnych opatrení, predovšetkým na strane nákladov. Podľa M. Čikovského pôjde napríklad o zníženie nákladov na investície.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS