ČLÁNOK
Zvýhodnenie kótovaných cenných papierov prostredníctvom daňovej novely
4. decembra 2000

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) navrhuje skrátiť lehotu, po uplynutí ktorej je oslobodený príjem z predaja cenných papierov od dane zo súčasných 3 rokov na 6 mesiacov pre cenné papiere, ktoré sú obchodované na hlavnom trhu burzy a zahraničnej burze cenných papierov, teda iba pre kótované cenné papiere (CP). Oslobodenie asociácia navrhuje podmieniť realizáciou prostredníctvom profesionálneho obchodníka s cennými papiermi alebo stanovenou maximálnou cenovou odchýlkou realizačnej ceny od aktuálnej trhovej ceny podobne ako v prípade právnických osôb. Uvádza sa to v stanovisku AOCP k otázke skrátenia lehoty pre oslobodenie príjmu z predaja CP od dane. U ostatných CP by mala byť podľa AOCP ponechaná súčasná lehota 3 rokov.

Návrh novely zákona o daniach z príjmov je na programe rokovania parlamentu. Poslanci v tejto súvislosti predložili návrh s cieľom skrátiť lehotu, po uplynutí ktorej je oslobodený príjem z predaja CP od dane, z 3 rokov na 6 mesiacov. „Uvedené opatrenie síce na jednej strane vedie k podpore investícií do CP, na strane druhej by pri jeho aplikácii na všetky verejne obchodovateľné cenné papiere vznikla možnosť zneužitia na transfer fondov a legalizáciu príjmov s možným dopadom na príjmovú časť štátneho rozpočtu,“ myslí si AOCP.

AOCP považuje za vhodné oslobodiť od dane z príjmov u právnických aj fyzických osôb predaj akcií a podielov v obchodných spoločnostiach zakladateľmi týchto spoločností po troch rokoch od ich založenia do výšky hodnoty vlastného obchodného imania pripadajúceho na predané akcie alebo predávaný podiel.

Uvedené riešenia zabezpečujú podľa asociácie zvýšenú motiváciu investorov o investície do najbonitnejších a transparentných spoločností spolu s podporou kótovania spoločností ako prostriedku zvýšenia ich transparentnosti. Zároveň vzhľadom na nízky počet kótovaných spoločností a obmedzené možnosti manipulácie ich ceny sa výrazne znižuje riziko zneužitia daňového oslobodenia s následným negatívnym dopadom na štátny rozpočet. „Návrh asociácie sleduje aj podporu zakladania nových obchodných spoločností nepriamou daňovou motiváciou ich zakladateľov,“ uzatvára stanovisko AOCP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS