ČLÁNOK
Zverejnili tender na obstaranie softvéru pre správu daní
24. augusta 2001

Úrad vlády SR zverejnil tender na obstaranie informačného systému na zvýšenie efektívnosti daňovej správy. Rozpočet projektu, ktorý bude zameraný na zefektívnenie daňovej kontroly a auditu, by nemal presiahnuť 455 tis. EUR, čo je približne 19,5 mil. Sk. Vyplýva to zo zverejnených údajov.

Zmluva na dodávku informačného systému by sa mala podpísať ešte v decembri tohto roka, pričom projekt by sa mal zrealizovať v priebehu desiatich mesiacov. Záujemcovia môžu svoje ponuky zasielať do 24. septembra 2001 na Úrad vlády SR. Z prihlásených kandidátov budú v septembri najmenej ôsmi prizvaní na rokovanie a oboznámení s konkrétnymi podmienkami tendra.

Dodávateľ informačného systému by mal poskytnúť pre daňovú správu softvér, ktorý dokáže vyselektovať tie daňové subjekty, pri ktorých je vysoká pravdepodobnosť daňových únikov. Zároveň by softvér mal vedieť analyzovať príčiny daňových únikov. Druhá časť projektu sa týka softvéru pre daňových kontrolórov, pomocou ktorého by daňový kontrolóri mali mať prístup cez notebooky k nevyhnutným informáciám o daňových subjektoch, čím by sa skvalitnila daňová inšpekcia. Softvér musí zabezpečiť export a import dát z daňového informačného systému.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS