ČLÁNOK
ŽSR za rok 1999 definitívne so stratou 5,2 mld. Sk
27. apríla 2000

V porovnaní s rokom 1998 je strata nižšia o 646,6 mil. Sk. Povedal to pre tlačovú agentúru SITA hovorca ŽSR Miloš Čikovský. Strata ŽSR v roku 1999 vyplývala podľa jeho slov zo straty z prevádzkových činností vo výške 97,6 mil. Sk, zo straty z finančnej činnosti vo výške 4,1 mld. Sk a zo straty z mimoriadnych činností vo výške 993,7 mil. Sk.

Náklady ŽSR v roku 1999 boli vo výške 29,2 mld. Sk, čo je v porovnaní s rokom 1998 viac o 1,06 mld. Sk a v porovnaní s plánom viac o 8,1 mil. Sk. Finančné náklady medziročne vzrástli o 953,5 mil. Sk. Mimoriadne náklady ŽSR vo výške 466,2 mil. Sk medziročne poklesli o 19,2 mil. Sk, pričom manká a škody poklesli o 91,8 mil. Sk a dosiahli tak hodnotu iba 51,8 mil. Sk. Osobné náklady sa na celkových nákladoch ŽSR v roku 1999 podieľali 36,12 percentami.

Výnosy ŽSR v roku 1999 dosiahli 23,99 mld. Sk, čo je v porovnaní s rokom 1998 viac o 1,7 mld. Sk a v porovnaní s plánom viac o 47 mil. Sk. Okrem rastu tržieb z prepravy a ďalších položiek k medziročnému zvýšeniu výnosov prispelo zaúčtovanie nekrytej úhrady ekonomicky oprávnených nákladov (EON) vo výške 4,261 mld. Sk. Zároveň však boli výnosy znížené o čiastku 707 mil. Sk, o ktorú bola výška EON za rok 1998 dodatočne upravená medzinárodným auditom. Za výkony osobnej prepravy v roku 1999 dostali ŽSR zo štátneho rozpočtu 2,21 mld. Sk, čo predstavuje 9,21-percentný podiel na celkových výnosoch.

Z celkovej dosiahnutej straty pripadla na hlavnú činnosť (nákladná a osobná preprava) strata vo výške 4,7 mld. Sk. Nekrytá strata z osobnej prepravy dosiahla 1,5 mld. Sk a strata z nákladnej prepravy dosiahla 3,2 mld. Sk. „Nákladnú prepravu totiž robí stratovou až zaúčtovanie tzv. celosieťovej réžie, ktorá je vysoká najmä kvôli vysokým finančným nákladom ŽSR,“ zdôraznil M. Čikovský. Z ostatných činností ŽSR dosiahli zisk vo výške 202,6 mil. Sk.

Za celý rok 1999 ŽSR prepravili 49,1 mil. ton tovaru. Pokles prepravy sa prejavoval každý mesiac až do konca októbra, iba v novembri bolo plnenie plánu zabezpečené na 100 percent a v decembri na 115,9 percenta. Výrazne poklesla vnútroštátna nakládka, medziročne až o 12 percent.

V osobnej preprave ŽSR za celý rok prepravili takmer 69,5 mil. osôb, ktoré spolu precestovali viac ako 2,96 mld. kilometrov. Vo vnútroštátnej preprave bolo prepravených takmer 67,3 mil. osôb, ktoré spolu precestovali takmer 2,795 mld. kilometrov.

Železnice čerpali v minulom roku nové úvery vo výške takmer 14,2 mld. Sk, ktoré boli použité predovšetkým na splátky starých úverov a úrokov. Celkové záväzky ŽSR k 31. decembru 1999 predstavovali 16,68 mld. Sk. Krátkodobé záväzky tvorili 13,75 mld. Sk a dlhodobé záväzky 2,93 mld. Sk.

Celkový majetok ŽSR dosiahol k 31. decembru 1999 výšku 73,84 mld. Sk a oproti začiatku roka stúpol o 3,05 mld. Sk. Celková zadlženosť ŽSR k 31. decembru 1999 bola 40,2 mld. Sk, čo je od začiatku roka nárast o 8 mld. Sk.

Ku koncu roka 1999 mali ŽSR 48 009 zamestnancov, čo je o 1 842 osôb menej ako pred rokom. Za celý rok ŽSR vyplatili na mzdách 7,47 mld. Sk. Priemerná mzda dosiahla 12 732 Sk, čo je medziročne viac o 1 172 Sk, resp. o 10,14 percenta.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS