ČLÁNOK
ŽSR rokovali vo štvrtok možným aranžérom emisie dlhopisov
3. apríla 2000

Pre agentúru SITA to povedal námestník generálneho riaditeľ ŽSR pre ekonomiku Dušan Zelinka. Odmietol však špecifikovať, o ktorú zahraničnú finančnú inštitúciu ide.

Železnice SR plánujú emitovať dlhopisy v objeme do 200 mil. EUR, ktoré by mali byť použité na reštrukturalizáciu úverového portfólia. Predmetom reštrukturalizácie sú podľa D. Zelinku úvery splatné v tomto roku. Doba splatnosti bondov by sa podľa informácií z médií mala pohybovať v intervale 5-7 rokov. O výnose je podľa D. Zelinku ešte predčasné hovoriť, pretože sa síce bude odvíjať od výnosov, ktoré dosiahla vláda SR pri emisii svojich eurobondov, ale konečnú hodnotu určí napokon trh. Správna rada železníc bude o emisii rokovať najbližšie vo štvrtok na budúci týždeň. Doteraz sa problematikou ešte nezaoberala.

Pripravovanú emisiu podľa D. Zelinku odobrila aj vláda SR, hoci formálne svoj súhlas ešte nevyjadrila. So štátnymi zárukami sa podľa D. Zelinku počíta aj v tohtoročnom zákone o štátnom rozpočte. Ako dodal, o prípadnom poskytnutí štátnej záruky na túto emisiu už železnice rokovali s ministerkou financií SR. Ak by banky požadovali na emisiu obligácií štátnu záruku, tak po schválení v správnej rade ŽSR by sa táto problematika musela prerokovať s ministerstvom financií a ministerstvom dopravy, a následne predložiť na rokovanie vlády SR, ktorá by rozhodla o prípadnom poskytnutí štátnej záruky.

Podnikateľský zámer ŽSR na tento rok počíta so zvýšením bankových úverov a výpomocí. Potreba nových úverov v roku 2000 bude na krytie straty 3,715 mld. Sk vyplývajúcej z rozpočtu na rok 2000, na krytie rozdielu medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi a úhradou osobnej prepravy zo štátneho rozpočtu t.j. 2,750 mld. Sk. Na investičnú výstavbu použijú ŽSR 3,424 mld. Sk, a to na modernizáciu železničných koridorov (úver Európskej investičnej banky so štátnou zárukou). Celková zadlženosť ŽSR k 31. decembru 1999 bola 40,2 mld. Sk, z toho vonkajšia zadlženosť (bez rezerv) bola 38,1 mld. Sk. Vonkajšia zadlženosť sa zvýšila od začiatku roka o 7,23 mld. Sk. Krytie aktív cudzími zdrojmi ku koncu minulého roka bolo 54,46 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS