ČLÁNOK
ŽSR po polroku so stratou 2,042 mld. Sk
6. augusta 1999

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa strata zredukovala o 847 mil. Sk, v porovnaní s plánom na prvý polrok 1999 je strata nižšia o 33 mil. Sk. Výška nákladov sa medziročne takmer nezmenila, keď zaznamenala rast o 0,6 % na 11,397 mld. Sk. Výnosy sa zvýšili o 10,9 % na 9,355 mld. Sk. Relatívne lepší hospodársky výsledok bol čiastočne spôsobený aj rozpustením rezervy na krytie finančných nákladov, ktorá bola zaúčtovaná do tržieb vo výške 1,020 mld. Sk. Na tlačovej besede o tom informoval ekonomický námestník ŽSR Dušan Zelinka.

Na celkových výnosoch za prvý polrok sa tržby z prepravy podieľali 68,5 %, finančné výnosy predstavovali 12,0 %. Prísun prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 1,105 mld. Sk tvoril 11,8 % z výnosov. V štruktúre nákladov dominujú osobné náklady (41,8 %), služby zaťažili nákladovú časť 15,6 percentami a spotrebované nákupy predstavovali 13,3 % nákladov. Odpisy investičného majetku sa na nich podieľali 12,0 percentami.

D. Zelinka okrem nižšej polročnej straty ako pozitívum v prvom polroku vyzdvihol zastavenie rastu nákladov, vyšší rast produktivity práce ako rast priemernej mzdy, zníženie počtu zamestnancov a prijatie vládneho materiálu „Ekonomická transformácia a stabilizácia ŽSR“. Znižovanie nákladov však zároveň označil aj za negatívny faktor, podobne ako 21-percentný pokles v oblasti nákladnej prepravy, pretrvávajúcu stratovosť v osobnej preprave a z nej plynúci rast zadlženosti.

Vonkajšia zadlženosť od začiatku roka vzrástla približne o 1,6 mld. Sk na 32,514 mld. Sk. Ekonomický námestník však vyzdvihol pokrok v reštrukturalizácii úverového portfólia. Oproti koncu minulého roka, keď bežné bankové úvery boli o polovicu vyššie ako dlhodobé, k ultimu júna už dlhodobé bankové úvery predstavovali 51,7 % celkových úverov a výpomocí, ktorých výška bola 17,786 mld. Sk. Železnice koncom júla podpísali dohodu s Európskou investičnou bankou, na základe ktorej získali úver v hodnote 200 mil. EUR.

„S týmito výsledkami nemôžeme byť spokojní,“ povedal generálny riaditeľ železníc Andrej Egyed. Ako však podčiarkol, nové vedenie nastúpilo zdravý trend riadenia podniku. „Najbližšie dva-tri roky nás čakajú najvýznamnejšie zmeny, ktorých výsledkom bude ekonomická stabilizácia spoločnosti,“ dodal.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS