ČLÁNOK
ŽSR plánujú emisiu euroobligácií
29. marca 2000

Euro
Povedal to pre agentúru SITA hovorca ŽSR Miloš Čikovský. Podľa slov M. Čikovského nerokovala o tejto problematike ani Správna rada ŽSR a rokovania sú len v začiatkoch.

Podľa informácií uverejnených v médiách plánujú ŽSR údajne emitovať obligácie v hodnote 200 mil. EUR s dobou splatnosti 5 až 7 rokov. Ich výnos by mal podľa očakávania prevýšiť výnosy nedávno emitovaných štátnych eurobondov (217 bázických bodov nad nemecké Bunds) o 50 až 150 bodov.

Ak by banky požadovali na emisiu obligácií štátnu záruku, tak po schválení v správnej rade ŽSR by sa táto problematika musela prerokovať s ministerstvom financíí a ministerstvom dopravy, a následne predložiť na rokovanie vlády SR, ktorá by rozhodla o prípadnom poskytnutí štátnej záruky.

Európska investičná banka (EIB) poskytla v júli 1999 ŽSR úver v objeme 200 mil. EUR. Jeho doba splatnosti je 15 rokov, pričom splatnosť istiny je odložená na 5 rokov. Úroková sadzba bola fixovaná na 5,05 %. Prvú tranžu z pôžičky od EIB v objeme 120 mil. EUR použili Železnice SR (ŽSR) na svoju finančnú reštrukturalizáciu. Druhá tranža v hodnote 80 mil. EUR príde do ŽSR v tomto roku a použije sa na modernizačné projekty, ktoré boli predložené EIB. Ide napríklad o obnovu a modernizáciu úseku Bratislava-Rača-Trnava, Čadca-Zwardoň a širokorozchodných koľajísk v Čiernej nad Tisou.

Podľa podnikateľského plánu ŽSR na tento rok by mal objem investícií železníc na použitie v železničnej v kombinovanej doprave z cudzích zdrojov dosiahnuť 4,767 mld. Sk. V oblasti úverov návrh podnikateľského plánu uvažuje so zvýšením bankových úverov a výpomocí. Potreba nových úverov v roku 2000 bude na krytie straty 3,715 mld. Sk vyplývajúcej z rozpočtu na rok 2000, na krytie rozdielu medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi a úhradou osobnej prepravy zo štátneho rozpočtu t.j. 2,750 mld Sk, a na investičnú výstavbu 3,424 mld Sk na modernizáciu železničných koridorov (úver EIB so štátnou zárukou).

Celková zadlženosť ŽSR k 31. decembru 1999 bola 40,2 mld. Sk, z toho vonkajšia zadlženosť (bez rezerv) bola 38,1 mld. Sk. Vonkajšia zadlženosť sa zvýšila od začiatku roka o 7,23 mld. Sk. Krytie aktív cudzími zdrojmi ku koncu minulého roka bolo 54,46 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS