ČLÁNOK
ŽSR odmietajú vyjadrenia o rizikovosti vydania zmeniek
15. mája 2001

Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozef Macejko možno bude iniciovať odvolanie generálneho riaditeľa Železníc SR (ŽSR). Ako uviedol dá podnet na zvolanie Správnej rady ŽSR a v prípade, že sa potvrdia informácie, že generálny riaditeľ železníc Andrej Egyed podpísal 27. novembra 2000 zmenky v celkovej hodnote 29,388 mld. Sk, tak požiada správnu radu aby navrhla jeho odvolanie. „Ak totiž generálny riaditeľ Andrej Egyed zmenky podpísal, konal v rozpore s mojím rozhodnutím, v rozpore s odporúčaním Národnej banky Slovenska, Ministerstva financií SR ako aj bez súhlasu Správnej rady ŽSR,“ uvádza sa vo vyhlásení ministra.

Ministerstvo podľa vyhlásenia vedelo len o možnosti riešenia finančných problémov ŽSR formou úveru, ktorý mal byť ručený zmenkami v polovici minulého roku. Macejkovi bola daná na posúdenie zmluva na zmenky v hodnote 100 mil. USD, pričom požičiavateľom mala byť podľa návrhu zmluvy iná firma, ako uvádzajú médiá. „Dal som celú záležitosť na posúdenie NBS a ministerstvu financií. Po ich vyjadrení, že ide o veľmi riskantnú transakciu, najmä ak zmluva ohrozovala majetok ŽSR, som nesúhlasil s touto a podobnou transakciou,“ vysvetlil minister.

Denník Sme v pondelok priniesol informácie, podľa ktorých podpísal generálny riaditeľ ŽSR Andrej Egyed zmenky v hodnote 600 mil. USD. Zmenky mali byť vydané ako protizáruka na úver od nemenovanej americkej spoločnosti a podľa Egyeda už boli skartované. Sprostredkovateľom finančnej transakcie mala byť firma IHAK-R založená údajne iba dva mesiace pred podpisom zmeniek.

Železnice SR (ŽSR) odmietajú vyjadrenia o mimoriadnej rizikovosti vydania zmeniek v objeme 29,4 mld. Sk. ŽSR podľa ich vyhlásenia trvali na tom, aby operácia so zmenkami vydanými koncom minulého roka bola vykonaná s maximálnou ochranou proti riziku zneužitia. Podľa hovorcu ŽSR Miloša Čikovského v decembri 2000 boli vystavené neobchodovateľné zmenky ŽSR bez avalu, ktoré boli uložené v depozite Poštovej banky, a.s. Bratislava. Zmluvne boli zabezpečené tak, že mohli byť vydané výhradne štatutárnemu zástupcovi zložiteľa, teda železníc.

Podľa stanoviska železníc „zmenky boli vystavené za účelom deklarácie dobrej vôle ŽSR vstúpiť do prípadného úverového vzťahu s renomovanou zahraničnou bankou“. Pôžička mala byť použitá na transformáciu ŽSR, na oddlženie v procese transformácie a na financovanie prioritných projektov. Použitie finančných prostriedkov malo byť kontrolované medzinárodnou audítorskou spoločnosťou podľa stanoveného harmonogramu. „Rátali sme s tým, že návrh zmluvy o pôžičke so zahraničnou bankou následne predložíme na prerokovanie v Správnej rade ŽSR, so zakladateľom, prípadne aj vo vláde,“ informoval Čikovský. Podľa neho železnice počas ďalších rokovaní trvali na tom, aby operácia so zmenkami bola vykonaná s maximálnou ochranou proti riziku zneužitia, či už voči ŽSR alebo SR. ŽSR preto požiadali o odborné stanovisko týkajúce sa rizika takéhoto obchodného vzťahu.

„Keďže nebolo úplne vylúčené možné riziko, zmenky boli vrátené železniciam. Po podpísaní odovzdávacieho protokolu boli zmenky za prítomnosti štatutárnych zástupcov Poštovej banky a ŽSR fyzicky zničené,“ dodal. Originály zmeniek sa teda nemôžu nikde nachádzať, ani nemôžu byť v obehu, pretože podľa vyjadrenia štatutárnych zástupcov Poštovej banky zmenky banku nikdy neopustili.

Železnice považujú za zjavné porušenie bankového tajomstva skutočnosť, že sa denník Sme dostal ku kópii zmeniek a bankových dokumentov. „Denník Sme celú vec vykreslil ako krajné riziko pre železnice a štát a navyše vystavenie zmeniek dal do súvislosti s kauzou so zmenkami SPP. Z bankových dokumentov však zjavne vyplýva, že v prípade zmeniek ŽSR nešlo o nič iné, len o zábezpeku pre získanie návrhu zmluvy na obstaranie pôžičky medzi sprostredkovateľom a renomovanou bankou,“ konštatuje sa vo vyhlásení ŽSR.

Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozef Macejko už dopoludnia informoval o tom, že možno bude iniciovať odvolanie generálneho riaditeľa ŽSR, ak sa potvrdia informácie, že generálny riaditeľ železníc Andrej Egyed podpísal 27. novembra 2000 zmenky v celkovej hodnote 29,388 mld. Sk. „Ak totiž generálny riaditeľ A. Egyed zmenky podpísal, konal v rozpore s mojím rozhodnutím, v rozpore s odporúčaním Národnej banky Slovenska, Ministerstva financií SR ako aj bez súhlasu Správnej rady ŽSR,“ uvádza sa vo vyhlásení ministra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS