ČLÁNOK
ŽSR navrhujú zvýšenie cestovného o 30 % od februára
15. decembra 1999

Zároveň predložili návrh na úpravu zliav. Pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ Odboru pre prácu s verejnosťou Miloš Čikovský.

Príčinou zvýšenia je podľa M. Čikovského zo strany štátu nedostatočné uhrádzanie nákladov vzniknutých poskytovaním služieb vo verejnom záujme v oblasti osobnej dopravy, ktoré ŽSR uplatňujú pri uzatváraní Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme. Tieto náklady uhrádza štát podľa M. Čikovského iba do výšky 50 % vykazovanej straty z osobnej dopravy ŽSR.

Chýbajúca koordinácia zo strany štátnej správy spôsobila podľa M. Čikovského v posledných piatich rokoch zlyhanie harmonizácie medzi verejnou autobusovou a železničnou dopravou. Pri obmedzených prostriedkoch ŠR na podporu verejnej dopravy sa v súčasnosti prevádzkujú súbežné linky a taktiež nadväznosť autobusovej a železničnej dopravy nie je vyhovujúca.

Ako uviedol M. Čikovský, štát v minulosti prostredníctvom priamych dotácií a štátom garantovaných úverov na výstavbu diaľnic zvýhodňoval cestnú dopravu. Dôsledkom realizácie nevyváženej dopravnej politiky je celková stagnácia ŽSR, nedodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a celkové zväčšenie zaostávania ŽSR za okolitými transformujúcimi sa štátmi. „Nedostatočnú výšku investičných dotácií na modernizáciu infraštruktúry suplovali ŽSR použitím vlastných zdrojov na modernizáciu a rozvoj, čo však malo za následok nedostatok financií na obnovu a opravy,“ zdôraznil M. Čikovský

Veriteľské banky ŽSR podľa M. Čikovského naznačili nevyhnutnosť opatrení v oblasti zamestnanosti, zvýšenia taríf osobnej dopravy, ako aj cien služieb ŽSR, ako aj podpory transformácie ŽSR zo strany vlády, v opačnom prípade bude ich financovanie zo strany bánk „veľmi zložité.“

Aj preto sa podľa hovorcu ŽSR vláda priklonila k nárastu taríf v osobnej doprave o mieru inflácie medzi rokmi 2000 až 2007 s použitím koeficientu rastu cien až po úroveň ekonomickej ceny. Tržby z osobnej dopravy v súčasnosti predstavujú podľa M. Čikovského iba 16 % s nimi spojených nákladov a musia teda podstatne narásť v krátkom až strednom časovom horizonte.

Aj keby vláda povolila zvýšenie taríf v osobnej doprave o 80 až 100% počas najbližších troch rokov, bola by priemerná tržba z osobnej dopravy len okolo 0,026 EUR na osobokilometer, či je menej ako polovica celoeurópskeho priemeru. ŽSR by mali podľa M. Čikovského dosiahnuť pokrytie nákladov v osobnej doprave v minimálnej výške 50 % do roku 2004 a aspoň 30-percentnú úroveň pokrytia nákladov do roku 2002.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS