ČLÁNOK
ŽSR musia znížiť náklady na rozvojové programy o 24,4 mld Sk.
1. októbra 1997

Podľa materiálu sa na základe súčasného kritického stavu v hospodárskych výsledkoch ŽSR pristupuje aj za cenu spomalenia postupu modernizácie k rozloženiu investičných akcií do časového horizontu roku 2010 a v porovnaní s predchádzajúcim rozvojovým programom ŽSR sa znižujú náklady o 24,4 mld Sk na 71,6 mld Sk. Zabezpečenie tvorby zdrojov vychádzajúcich z modifikovaného projektu podnikateľskej stratégie ŽSR sa opiera o predpoklad, že železnice prepravia ročne 60 – 71 mil ton tovaru a 82 – 89 mil osôb, pri zachovaní očakávaných dotácií zo štátneho rozpočtu a získavania úverov a zdrojov z dlhopisov. komplexná modernizácia medzinárodných koridorov Bratislava – Žilina – Čadca – Poľsko a ČR – Kúty – Bratislava – Štúrovo – Maďarsko sa presúva z roku 2005 do roku 2010. Na jej realizáciu je určených 33,28 mld Sk, 23% z tejto sumy má hradiť štát, 40% majú pokryť vlastné zdroje ŽSR a zvyšok sa bude kryť z úverov a dlhopisov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS