ČLÁNOK
ŽSR musia upraviť podnikateľský plán
11. mája 1999

Očakávanú stratu v sume 5,848 mld. Sk by mal v celej výške uhradiť štát. Podľa návrhu zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme poskytne štát železniciam iba 2,21 mld. Sk, nekrytá strata tak dosiahne 3,638 mld. Sk. S touto sumou podnikateľský plán ŽSR neráta, s najväčšou pravdepodobnosťou tak dôjde k jeho úprave. Agentúru SITA o tom informoval hovorca ŽSR Miloš Čikovský.

Skutočné náklady na osobnú prepravu dosiahnu podľa M. Čikovského 8,3 mld. Sk, čo je o 0,4 mld. Sk viac, ako uvádza návrh zmluvy. Príčinou tohto rozdielu sú vyššie skutočné náklady na dopravnú cestu ako pripúšťa štátom regulovaná cena naposledy upravovaná v auguste 1997. Na základe tejto ceny boli vypočítané ekonomicky oprávnené náklady ŽSR pre tento rok.

Vlani dosiahla strata ŽSR v osobnej preprave 5,673 mld. Sk. Štát z tejto sumy uhradil 2,210 mld. Sk, nekrytá strata tak predstavovala 3,463 mld. Sk. „Keby mali železnice zabezpečiť osobnú prepravu v rozsahu štátnych úhrad, museli by podstatne zredukovať grafikon vlakovej dopravy,“ povedal M. Čikovský. Vedenie ŽSR z tohto dôvodu žiada o vecné a dôsledné vyjadrenie vzťahu medzi štátom a ŽSR. Zavedenie „ekonomického“ cestovného by podľa neho viedlo k preťaženiu cestnej dopravy, čo je z ekologického hľadiska neprístupné. Strata zamestnania občanov cestujúcich za prácou by navyše viedla k rastu nezamestnanosti.

Vláda SR schválila návrh Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme na rok 1999 medzi SR a ŽSR na svojom zasadnutí zo 6. mája. Vláda zároveň uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií uzavrieť túto zmluvu so ŽSR do 14 dní odo dňa jej schválenia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS