ČLÁNOK
ŽSR k ultimu septembra so záväzkami 5 mld. Sk
3. novembra 1999

Z ich celkového objemu je po lehote splatnosti vyše 3,9 mld. Sk. Ako uviedol hovorca ŽSR Miloš Čikovský, železnice len kopírujú trend, ktorý pretrváva v súčasnosti na Slovensku.

ŽSR k uvedenému dňu evidujú pohľadávky z obchodného styku s odberateľmi a prepravcami v objeme 4,8 mld. Sk, z ktorých po lehote splatnosti je 3,7 mld. Sk. Stav pohľadávok a záväzkov ŽSR znižujú aj prostredníctvom zápočtov. V roku 1999 týmto spôsobom uzavreli vyše tisíc dohôd, za takmer 2,5 mld. Sk. ŽSR to považujú iba za náhradnú formu riešenia súčasných problémov financovania.

Len dodávateľom elektrickej energie dlhujú železnice v súčasnosti 685 mil. Sk. Na otázku, ako chcú splatiť celý dlh, hovorca ŽSR uviedol, že rátajú s finančnými prostriedkami, ktoré im štát dlhuje za výkony v osobnej preprave v roku 1998. Tieto by sa mali formou kompenzácie dostať okrem iného aj do energetických závodov.

„Žiaľ medzi túto úhrnnú sumu zápočtov patria aj tie, ktoré sa uskutočnili za chrbtom ŽSR. Máme totiž vážne podozrenie, že lobistické skupiny skupujú záväzky železníc. Stávajú sa ich majiteľmi a prostredníctvom ďalšej firmy, ktorá má obchodné vzťahy so ŽSR, si ich započítavajú. Ak by sa takéto obchodné vzťahy mali ďalej rozširovať, mohlo by to ohroziť, a to formou kapitalizácie, štátny majetok na ktorom hospodária ŽSR. Z toho dôvodu pripravujú železnice patričné opatrenia, aby sa proti takýmto praktikám mohli brániť,“ uviedol Čikovský a dodal, že „zákazníkov zmluvne zaväzujú, aby svoj záväzok, ako aj pohľadávku voči železniciam nepostúpili tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu ŽSR.“


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS