ČLÁNOK
ZSNP za prvý polrok v strate viac ako 153 mil. Sk
2. septembra 1999

Závod SNP, a.s., Žiar nad Hronom (ZSNP) vykázal za 1. polrok tohto roka stratu vo výške 153,88 mil. Sk. Najväčší podiel na dosiahnutom hospodárskom výsledku mala strata z finančných operácii vo výške 193,866 mil. Sk. Bol dosiahnutý prevádzkový zisk na úrovni 49,833 mil. Sk a mimoriadna strata 9,847 mil. Sk. Za prvý polrok minulého roka pritom spoločnosť vykázala stratu 234 mil. S, z toho strata z finančných operácii bol 200 mil. Sk. Tržby za predaj tovaru boli 212,617 mil. Sk, z toho obchodná marža predstavovala 11,747 mil. Sk.
Ako uviedol finančný riaditeľ spoločnosti Tibor Brašeň, zlepšenie hospodárskeho výsledku dosiahla firma najmä vďaka odstaveniu neefektívnych výrob, hlavne oxidu hlinitého a nárastu kurzu koruny. Vedenie spoločnosti chce podľa jeho slov pokračovať v týchto pozitívnych trendoch. Sľubne sa prejavil aj rozbeh výroby odliatkov pre automobilový priemysel a jeho následný export do SRN. Plán na druhý polrok počíta so znížením straty približne o 9 mil. Sk.
Aktíva spoločnosti boli na úrovni 11,215 mld. Sk. Obežné aktíva tvorili podiel 19,7 %. Záväzky spoločnosti presahujú 1,734 mld. Sk z toho 40 % je po lehote splatnosti. Spoločnosť eviduje pohľadávky v celkovom objeme 1,839 mld. Sk, z toho po lehote splatnosti sú pohľadávky za 725,244 mil. Sk. Firma má úvery v celkovej hodnote viac ako 4,256 mld. Sk, z toho investičné predstavovali podiel 75,5 %. Úverová zaťaženosť ZSNP bola k ultimu júna 96,5 % a celková zaťaženosť 54,6 %. Priamy export bol za sedem mesiacov tohto roka 405 mil. Sk. Podľa T. Brašeňa sa odstúpenie od zmluvy Fondom národného majetku SR (FNM) môže negatívne prejaviť na rokovaniach s finančnými inštitúciami a taktiež so zahraničnými investormi. V spolupráci so zahraničnými partnermi vedenie firmy plánovalo spoločný podnik na výrobu zlievarenských produktov a hliníkových diskov.
Prezídium FNM SR schválilo na svojom zasadnutí 12. augusta 1999 odstúpenie od zmluvy o odplatnom prevode 73,9 % akcií spoločnosti Závody Slovenského národného povstania, a.s., v Žiari nad Hronom, uzatvorenej so spoločnosťou Žiarsky hutný kombinát, a.s., Žiar nad Hronom (ŽHK). Ako dôvod FNM uviedlo fakt, že ŽHK nezískalo dodatočný súhlas tuzemských veriteľov na odpredaj akcií ako to určovala zmluva. Podľa vyjadrení ministerky privatizácie Márie Machovej bude mať ŽHK počas reprivatizácie podniku exkluzivitu. Konkrétne podmienky však neuviedla.
Predmet podnikania ZSNP Žiar nad Hronom tvorí výroba hliníka v tvaroch, finálnych výrobkov z hliníka, uhlíkatých materiálov, hliníkových odliatkov, oxidov a hydroxidov hlinitých, AKV výrobkov, oceľových kanistrov, vzduchových a olejových čističov, či kolektorov a solárnych zariadení.
ZSNP je materskou spoločnosťou s väčšinovými podielmi v akciových spoločnostiach Slovalco a Alufinal, a v spoločnostiach Strojal, s.r.o., ZSNP-Strojal, s.r.o. a ZSNP-Sto, s.r.o. Samotná materská spoločnosť vykázala za minulý rok stratu takmer 905 mil. Sk. Celá skupina spoločností ZSNP vykázala za minulý rok konsolidovanú stratu 1,17 mld. Sk. Oproti roku 1997 sa tak celková strata žiarskej hlinikárne zvýšila o 42,7 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS